Ägardirektiv försämrar ekonomin i Gamla Byn AB

Ägardirektiv försämrar ekonomin i Gamla Byn AB

Trots låg inflation och ett gynnsamt ränteläge har hyreshöjningarna i Gamla Byn AB, Avesta inte lett till att företaget nått upp till en nivå på underhåll av sina lägenheter i paritet med andra kommunala bostadsföretag i Dalarna. Detta skapar en risk för att Gamla Byn över tid bygger upp en underhållsskuld till hyresgästerna som över tid riskerar att äventyra fastigheternas framtida skick.

De senaste fem åren har den låga inflationen och ränteläget gjort att bostadsföretagen i Dalarna i genomsnitt sänkt sina räntenivåer med 0,8 procent från 2008 till 2013. Detta innebär en faktisk sänkning av räntekostnaderna som motsvarar 116 kronor i månaden räknat på en lägenhet på 60 kvm. Samtidigt har företagens kostnadsförda underhåll ökat med 18 procent vilket motsvarar 104 kr per lägenhet och månad. Men Gamla Byn AB har bara sänkt sina räntor med 0,5 procent under perioden. En avgörande förklaring till detta är att ett ägardirektiv från Avesta kommun tvingar Gamla Byn att låna i kommunens internbank och utöver en marknadsmässig ränta betala 0,7 procents högre räntesats i form av en riskpremie. Denna riskpremie motsvarar ca 23 kr per m² och år eller 115 kr per lägenhet och månad i snitt .

– Riskpremien saknar legitim grund, den är inget annat än en förtäckt utdelning som gör att Gamla Byns hyresgäster indirekt betalar en extra kommunalskatt. Ägardirektivet och riskpremien begränsar dessutom Gamla Byns möjligheter att dra fördel av det positiva ränteläget just nu, säger John Oknelid, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Den analys som Hyresgästföreningen har gjort inför höstens hyresförhandlingar visar att vore det inte för riskpremien skulle Gamla Byn inte behöva på långt när den hyreshöjning man yrkat på bostäderna.

– Vi bereder oss på att ta strid om riskpremien i den kommande förhandlingen, den består av pengar som bättre borde läggas på underhåll och komma hyresgästerna till del i form av mer underhåll och ökad service, säger John Oknelid.

För mer information:

John Oknelid Tel: 070 – 279 40 47

Förhandlingsledare, Hyresgästföreningen Region Mitt