Hörby har Skånes dyraste kommunala taxor

I en trerumslägenhet i Hörby betalar man 440 kronor mer för de kommunala taxorna och avgifterna än vad man gör i Skånes billigaste kommun, Höganäs. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

För en vanlig trerumslägenhet i Hörby kostar el, värme, avfall, vatten och avlopp (VA) 1 950 kronor per månad, men bara 1 511 kronor i Höganäs – en skillnad på hela 29 procent.

– Skillnaderna är alldeles för stora, säger Lotta Jidewå, ordförande i Hyresgästföreningen Kristianstad-Bromölla-Hörby. Det är orimligt att hyresgäster i Hörby måste betala så mycket mer per månad för samma produkter bara för att de bor i en annan kommun.

Att skillnaderna mellan kommunernas taxor och avgifter i Skåne totalt sett är så stora kan delvis bero på att det är dyrare att leverera vissa tjänster i mindre kommuner än i större tätorter. Men det
förklarar inte hela skillnaden.

– Det rör sig ofta om verksamheter med bristande konkurrens där konsumenterna har liten möjlighet att påverka priserna. Kundens ställning är för svag, säger Per Holm, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

Fakta om rapporten
I Nils Holgerssonrapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar och i dag presenteras den sammanfattande slutrapporten för 2013.

Organisationerna bakom rapporten
Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu

För mer information kontakta:
Petra Lundh, samordnare bostadspolitik, Hyresgästföreningen region norra Skåne, 0706-30 74 60
Lotta Jidewå, ordförande Hyresgästföreningen Kristianstad-Bromölla-Hörby, 0733-46 15 99