Hylte har länets högsta kommunala taxor

Hyresgästerna i Hylte betalar de högsta priserna för el, värme, avfall och vatten i Halland. Skillnaden är 370 kronor per månad i en trerumslägenhet jämfört med billigaste kommunen Halmstad.

 – Det är fel att Hylteborna ska betala så mycket mer och de stora prisskillnaderna är oroväckande, säger Tomas Stensson, ordförande i Hyresgästföreningen Falkenberg-Hylte.

För en vanlig trerumslägenhet i Hylte kostar el, värme, avfall, vatten och avlopp (VA) 1 930 kronor per månad, men bara 1 560 kronor i Halmstad – en skillnad på hela 24 procent. Till exempel höjdes VA-taxan i Hylte med nästan 12 procent till 81,19 kronor per kvadratmeter 2013 jämfört med 2012.

– Den stora höjningen av VA-taxan slår mot hyresgästerna och driver upp hyreshöjningarna, säger Tomas Stensson.

Siffrorna kommer från Nils Holgerssonrapporten som presenterades i dag.

Fakta om undersökningen:

I Nils Holgersson-undersökningen ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el, fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar
och idag offentliggörs slutrapporten för 2013.

Organisationerna bakom undersökningen:

Fastighetsägarna Sverige, HSB:s riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktasamling, sammanställning och analys av materialet. Fler prisjämförelser mellan kommuner och mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu .

För mer information kontakta:
Tomas Stensson, ordförande i Hyresgästföreningen Falkenberg-Hylte, 0730-44 36 76

Petra Lundh, samordnare bostadspolitik och opinionsbildning, Hyresgästföreningen region norra Skåne, 0706-30 74 60