Privatvärdar i Simrishamn vill höja hyran

De privata fastighetsägare i Simrishamn som företräds av branschorganisationen, Fastighetsägarna, vill höja hyran från första januari 2014 med 2,8 procent.

– Vi kommer att begära in ett underlag till deras krav om hyreshöjningar för nästa år. Först därefter kan vi börja en förhandling om nivån på hyrorna för nästa år, säger Thomas Lindgren, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Förhandlingen omfattar cirka 880 lägenheter i 54 olika privatägda hyresfastigheter. Tidigare i veckan har det allmännyttiga bostadsbolaget i kommunen, Simrishamnsbostäder, yrkat på hyreshöjning för nästa år med 2,88 procent.

För mer information kontakta:
Thomas Lindgren
, förhandlingsledare, 040-17 43 42
Åsa Cullborn, kommunikationschef, 040-17 43 46