Hyresgäster på ett gruppboende i Älvsbyn betalade mellan 22 och 29 procent för mycket i hyra. Nu får de hyran sänkt.

Tre hyresgäster på ett gruppboende i Älvsbyn får sina hyror sänkta med mellan 22 och 29 procent. Det står klart sedan hyresgästerna, företrädda av Hyresgästföreningen, vann en tvist i Hyresnämnden.

Hyresnämnden har beslutat att hyrorna för tre hyresgäster på ett gruppboende för funktionshindrade i Älvsbyn ska sänkas. Jämfört med likvärdiga lägenheter på samma ort visade det sig att hyresgästerna på gruppboendet betalade alldeles för mycket i hyra.

Nu får de sina hyror sänkta med mellan 22 och 29 procent, vilket innebär hyressänkningar på mellan 1150 och 1600 kronor per månad.

–  Det känns roligt att kunna vara hyresgästerna till hjälp särskilt när det gäller människor som kanske är mer utsatta än andra. Hyresvärdens argument om att det skulle vara ett större slitage i de här lägenheterna än i andra anser jag vara fullkomligt svammel och det visade sig också att hyresvärden inte kunde påvisa att så var fallet, säger Mikael Renqvist, Hyresgästföreningens jurist som företrädde de tre medlemmarna i Hyresnämnden.

På gruppboendet bor totalt nio personer. Övriga sex hyresgäster är inte medlemmar i Hyresgästföreningen och omfattas därför inte av Hyresnämndens dom.

–  Sannolikt har även dessa hyresgäster för höga hyror. Jag kan bara hoppas att den här domen är vägledande för de övriga hyresgästerna också och att hyresvärden rättar till de orättvisa hyrorna för alla, säger Mikael Renqvist, Hyresgästföreningens jurist som företrädde de tre medlemmarna i Hyresnämnden.

Gruppboendet är inhyst i en privat fastighet där det inte finns någon överenskommen förhandlingsordning mellan fastighetsägaren och Hyresgästföreningen gällande hyrorna.

Beslutet i Hyresnämnden innebär att fastighetsägaren även får betala retroaktiv ersättning omfattande tre månader till de tre hyresgästerna.

För ett år sedan prövade Hyresgästföreningen hyrorna i Luleå i ett liknande boende. Även där fick hyresgästerna sänkta hyror.

För mer information:
Mikael Renqvist, jurist, Hyresgästföreningen region Norrland, 070-688 83 02