Simrishamnsbostäder vill höja hyran med 2,88 procent från 1 januari 2014

Från årsskiftet vill Simrishamnsbostäder höja hyran med 2,88 procent. I sitt påkallande hänvisar de till sina ökade kostnader. Dessutom vill Simrishamnsbostäder påbörja den interna justeringen av hyresnivåerna som arbetades fram under 2013.

– Vissa lägenheter kommer få höjd hyra och andra sänkt. Hyresöversynen är ett nollsummespel för bolaget och kommer inte att innebära några extra intäkter. Målet är att översynen ska bli klar till 1 januari, säger Thomas Lindgren, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen i region södra Skåne.

Förra året yrkade Simrishamnsbostäder på 2,68 procent i hyreshöjning för varmhyra och 1,75 procent för kallhyra, från 1 januari 2013. Efter förhandling med Hyresgästföreningen blev hyreshöjningen istället 2,55 procent för varmhyror och 1,6 procent för kallhyror från 1 februari 2013.

För mer information kontakta:
Thomas Lindgren, förhandlingsledare, 040-17 43 42
Åsa Cullborn, kommunikationschef, 040-17 43 46