Hyresförhandlingarna i Stockholm har strandat

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen region Stockholm och Fastighetsägarna Stockholm har idag avbrutits av Fastighetsägarna. Parterna träffades idag för att fortsätta förhandlingarna efter det yrkande på 2,7 procent i snitt som Fastighetsägarna har lämnat. Hyresgästföreningen vill frysa hyrorna på dagens nivå och det fick Fastighetsägarna att avbryta förhandlingarna.

– Vi beklagar att Fastighetsägarna Stockholm har valt att lämna förhandlingarna. Under flera år har hyrorna i det privata beståndet höjts mer än andra priser i samhället. Vi tar ansvar för dessa uppgörelser, men vi kan inte bortse från dagens hyror när vi förhandlar morgondagens. Därför har vi markerat med ett nollbud i årets förhandlingar, säger Greger Björkegren, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm.

Under de senaste åren har inflationen varit låg, räntorna låga, löneutvecklingen dämpad och kostnadsmedvetenheten i samhället hög. Trots detta har Fastighetsägarna krävt stora hyreshöjningar varje år.

– Att Fastighetsägarna har en annan uppfattning om hyrorna i Stockholm hör till sakens natur. I förtroendet att kollektivt förhandla hyrorna ingår att parterna har stark integritet och en egen uppfattning om hyresstrukturen. Samtidigt krävs en kompromissvilja för att vi tillsammans ska kunna nå i mål. Att i ett sådant tidigt skede kliva av förhandlingarna är inte ett bra sätt att förvalta det förtroende som riksdagen har gett oss, säger Greger Björkegren.

För mer information, kontakta:
Greger Björkegren
Ordförande
 Hyresgästföreningen region Stockholm
 070-301 61 50

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
 Hyresgästföreningen region Stockholm
 076-798 08 84