Nu drar förhandlingarna om nästa års hyror igång för 42000 lägenheter i Norrbotten.

Nu drar förhandlingarna om nästa års hyror igång för 42 000 lägenheter i Norrbotten. Lågt ränteläge borde bädda för låga hyreshöjningar menar Hyresgästföreningen.

Vid förra årets hyresförhandlingar sänkte Hyresgästföreningen fastighetsägarnas krav i Norrbotten med i genomsnitt drygt två procent. Största sänkningen blev det hos Arjeploghus som krävde nio procents hyreshöjning. Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen slutade uppgörelsen på två procent. Topbostäder, med det höga kravet på nära sju procent, fick nöja sig med en hyreshöjning på drygt två procent.

Inför årets förhandlingar tror Hyresgästföreningens förhandlare Roger Enbom att flera år av låg ränta nu borde börja ge utslag i lägre hyreshöjningar.

Det borde absolut ge genomslag under 2014. Vi tyckte oss se de tendenserna redan under förra årets förhandlingar, men det finns också en oro över att andra kostnader ökar för fastighetsägarna som till exempel i Piteå där fjärrvärmetaxan höjs med fyra procent”, säger Roger Enbom, förhandlare på Hyresgästföreningen region Norrland.

Pitebo AB och AB Wallsténshus i Piteå är de första att kräva höjd hyra från och med första januari 2014. Pitebo vill höja hyrorna med 2,8 procent. AB Wallsténshus kräver en hyreshöjning på 3,5 procent.

Hyresförhandlingarna med länets kommunala och privata bostadsföretag brukar i regel ske med början i slutet av oktober. Lulebo, Älvsbyns fastigheter och Haparandabostäder däremot brukar komma in med sina hyreskrav under våren.

Inför förhandlingarna med de kommunala bostadsföretagen går Hyresgästföreningen igenom de underlag som företagen skickat som grund för sina krav. En noggrann granskning av varje post i bolagens budget görs. Hyresgästföreningen kontrollerar även företagets bokslut för tidigare år samt jämför deras effektivitet i förvaltningen med andra allmännyttiga företag.

För mer information:

Roger Enbom, förhandlare, Hyresgästföreningen region Norrland, 070-618 00 99