Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle antog ett uttalande om rättvisa villkor för hyressrätten vid sitt halvårsmöte

Lyft bostadspolitiken! Ge hyresrätten rättvisa villkor!

Sveriges tre miljoner hyresgäster betalar mer än 100
miljarder kronor i hyra varje år. Två procents hyreshöjning urholkar
hyresgästernas köpkraft med drygt två miljarder kronor. Hyresutvecklingen måste
därför hållas på rimliga nivåer. Det har betydelse både för den enskilde
hyresgästen men också för samhället i stort.

Från vissa håll återkommer dock kraven på marknadshyror med jämna mellanrum.
Men det verkar vara mer önsketänkande än verklighetsanknutet. De flesta
politiker, med något enstaka undantag, inser vad konsekvenserna skulle bli om
marknadshyror infördes. Det finns inget land med marknadshyror som inte också
tvingas ha någon form av sociala bostäder. Och det vill vi inte ha i Sverige –
om det råder stor enighet. En så kallad ”fri hyressättning” leder också till
att människor tvingas lämna sina hem, för att de inte längre har råd att bo
kvar. Var de ska ta vägen talas det inte om. Det är mycket märkligt!

I nyproducerade hyresrätter ger lagen möjlighet att
tillämpa en friare hyressättning, så kallade presumtionshyror. Hyresnivåerna i nyproduktionen
ligger dock på nivåer som gör det omöjligt för merparten av hushållen att
efterfråga en lägenhet. Det är alltså inte genom allt högre boendekostnader vi
kommer till rätta med den omfattande bostadsbristen.

Den nya lagen om allmännyttiga bostadsbolag säger att kommunala bostadsbolag
ska verka efter affärsmässiga principer. Detta tolkas på olika sätt. På vissa
håll görs stora överföringar från bolagen till kommunen istället för att låta
pengarna göra nytta i bolagen. Kommunerna måste se till att pengarna används i
företagen till underhåll, renoveringar, stambyten, ombyggnader och nyproduktion
istället för att låta dem gå till annan kommunal verksamhet. Det är inte
rimligt att hyresgäster i landets kommunala bolag ska betala extra för
kommunens verksamhet via sina hyror.

Nu inleds arbetet med att fastställa nästa års hyror i
förhandlingarna med fastighetsägare runt om i landet. Vi är redo att ta vårt
ansvar för hyresrättens ställning, människors trygghet och Sveriges utveckling.
Nu är det upp till bevis för de privata och kommunala fastighetsägarna att visa
vilket ansvar de är redo att ta.

Det är också dags för politiken att ta sitt ansvar för att åtgärda den
ekonomiska obalansen, ta bort hyrskatten och se till att stimulera byggnation
av fler hyresrätter. Snart ger vi oss in i en valrörelse. Vår uppmaning till de
politiska partierna är: Lyft fram bostadspolitiken i era valprogram! Ge
hyresrätten rättvisa ekonomiska villkor! Det tjänar både samhället och människorna
på!