Politikersamtal om bostadsfrågan i Borlänge på onsdag! Förbundsordförande Barbro Engman gästar oss!

Välkomna till Hyresgästföreningens bostadspolitiska samtal, onsdagen den 16 oktober kl 17.30, utanför Pylonen, Röda vägen 1 i Borlänge!

Hyresgästföreningen har bjudit in ett antal lokala politiker för ett samtal kring bostadssituationen i Borlänge med omnejd. Vi vill lyfta de problem som finns - men framför allt diskutera förslag till lösningar och hur vi tillsammans kan arbeta för att få till stånd en bostadspolitik som fungerar! Vi gör detta i samband med det medlemsmöte som vi har samma kväll.

Vi kommer också att ha vår mobila lägenhet på plats utanför Pylonen. Den är en symbol för den bostadsbrist som råder i många kommuner idag.

Senare på kvällen, i samband med vårt medlemsmöte, kommer förbundsordförande Barbro Engman att berätta om vad som händer i bostadspolitiken på riksplanet. Och vi kommer, tillsammans med medlemmarna, att diskutera hur vi lokalt kan arbeta för att få politikerna att på allvar hitta lösningar som gör att det kan byggas och rustas upp till rimliga kostnader.

Välkomna till oss på onsdag!

För mer information kontakta Göran Tägtström, ordförande, tfn 070-585 87 52, Annakari Berglund, enhetschef, tfn 070-695 69 66 eller Helene Hjorth-Erickson, verksamhetsutvecklare, tfn 070-665 76 60.