Replik till Mats Odell om statistik som bygger luftslott

I sitt svar i Sydsvenskan (9 augusti) på vår debattartikel ”Bygg mer i Skåne” skriver kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell (KD) att det kommer att påbörjas ungefär 40 000 bostäder i Sverige nästa år – trots avsaknad av byggsubventioner. En from förhoppning, svarar Hyresgästföreningen i Sydsvenskan 12 augusti.

   Mats Odell lutar sig mot Boverkets kommunenkät där landets kommuner hoppas kunna påbörja 40 000 bostäder 2011. Men att luta sig mot den statistiken är ungefär som att luta sig mot en tyllgardin. År efter år författar många kommuner önskelistor ungefär som barn gör inför julafton. Och lika lite som barnen får allt de önskar, lika lite bygger kommunerna som de hoppas och tror.
   ”Vi är osäkra på hur väl underbyggda prognoserna är”, skriver Boverket i kommunenkäten. Samtidigt konstaterar Boverket att antalet kommuner som uppger att det är brist på hyresrätter nu ökar efter en tillfällig nedgång 2009. Och hälften av kommunerna i enkäten anser att de med hänsyn till behovet behöver bygga fler hyresrätter än planerat.

   Länsstyrelsen i Skåne län håller med Boverket: Överskattningarna av byggandet bland Sveriges kommuner var fram till 2005 drygt 20 procent för att sedan stiga till 85 procent (2008) och 63 procent (2009).

    I Skåne planerar kommunerna att bygga 2 400 hyresrätter 2011. Av dessa betecknas 145 (!) som säkra, resten är osäkra. 2 400 hyresrätter skulle behöva byggas bara i Malmö.

    Regeringens och Mats Odells bostadspolitik har bra inslag men behöver vässas och kompletteras för att klara bostadsbristen.

Bo Nilsson
Ordförande
Hyresgästföreningen,
region södra Skåne                                                      

Rigmor Wilderoth
Ordförande
Hyresgästföreningen,
region norra Skåne