Uttalande taget vid Hyresgästföreningen Region Mitts måldialog i Borlänge 12-13 oktober 2013

Bostadsbristen i Sverige är på väg att bli så pass akut att vi står inför en regelrätt bostadskris. Om vi inte gör något idag för att öka byggandet av bostäder kommer det att få katastrofala effekter för tillväxten och utvecklingen för lång tid framöver.

Bostadsbristen inrymmer också många personliga tragedier. Det är unga vuxna och äldre människor som drabbas. När det är brist på hyresrätter i 85 procent av Sveriges kommuner kan inte unga vuxna flytta hemifrån. Värst är bristen på universitets- och högskoleorter, vilket får följden att studenter tvingas tacka nej till sin drömutbildning när de inte hittar någonstans att bo.

En grundläggande orsak till det låga byggandet av hyresrätter är att hyresrätten är missgynnad skattemässigt. Medan den som äger sitt boende kan göra både ränteavdrag och ROT-avdrag finns det inga stimulanser som hyresgästerna kan ta del av. Det innebär att hyresgäster i snitt betalar 14000 kronor mer i skatt varje år. Bara på grund av att de bor i hyresrätt. Hyrskatten är både orättvis och hindrar byggandet av fler bostäder i ett läge där vi behöver bygga 190000 nya bostäder i Sverige.

Från vissa håll återkommer dock kraven på marknadshyror med jämna mellanrum. Men det verkar vara mer önsketänkande än verklighetsanknutet. De flesta politiker, med något enstaka undantag, inser vad konsekvenserna skulle bli om marknadshyror infördes. Trots det så kommer bostadsfrågan långt ned på den politiska agendan. Det finns inget land med marknadshyror som inte också tvingas ha någon form av sociala bostäder. Och det vill vi inte ha i Sverige – om det råder stor enighet. En så kallad ”fri hyressättning” leder också till att människor tvingas lämna sina hem, för att de inte längre har råd att bo kvar. Vart de ska ta vägen talas det inte om. Det är mycket märkligt!

I nyproducerade hyresrätter ger lagen möjlighet att tillämpa en friare hyressättning, så kallade presumtionshyror. Hyresnivåerna i nyproduktionen ligger dock på nivåer som gör det omöjligt för merparten av hushållen att efterfråga en nyproducerad lägenhet. Det är alltså inte genom allt högre boendekostnader vi kommer till rätta med den omfattande bostadsbristen.

Det är dags för politiken att ta sitt ansvar för att åtgärda den ekonomiska obalansen, ta bort hyrskatten och se till att stimulera byggnation av fler hyresrätter. Snart ger vi oss in i en valrörelse. Vår uppmaning till de politiska partierna är: Lyft fram bostadspolitiken i era valprogram! Ge hyresrätten rättvisa ekonomiska villkor! Det tjänar både samhället och människorna på!