Förvaltaren strandar förhandlingar på Majeldsvägen

Fastighets Förvaltaren AB har strandat förhandlingarna om hyrorna för lägenheterna på Majeldsvägen i Sundbyberg.

Husen på Majeldsvägen står inför renoveringar. Hyresgästföreningen region Stockholm och Förvaltaren inledde hyresförhandlingar i våras men har inte lyckats enas om en rimlig hyresnivå. Förvaltaren kräver en ny hyra som vida överskrider hyresnivån för lägenheter med motsvarande bruksvärde.
– Vi är förvånade att Förvaltaren begär sådana höga hyresnivåer och sen strandar förhandlingen, säger Martin Boglind, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Stockholm. Ett seriöst allmännyttigt bostadsbolag borde inte agera på det här viset.

Ett liknande bostadsområde i samma stadsdel har nyligen renoverats. Där förhandlade Förvaltaren hyrorna med Hyresgästföreningen. Hyrorna ligger idag 20 procent lägre än vad Förvaltaren nu kräver för Majeldsvägen.

I brev till hyresgästerna uppmanar Förvaltaren dem att betala in en preliminär hyra tills hyran har fastställts i Hyresnämnden.
 – Förvaltaren försöker få det att se ut som om hyresgästerna måste betala den preliminära hyran. Det är inte sant, den är frivillig tills hyresnämnden har sagt sitt. Normalt sett förhandlas den preliminära hyran med oss, och så gör de allra flesta bolag, men inte ens här visar Förvaltaren ansvarstagande, säger Martin Boglind.

För mer information, kontakta:
Martin Boglind
Förhandlingsledare
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-399 09 64

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84