Landskronas fjärrvärme höjs inte trots låg nivå

I Landskrona fick hyresgästerna ingen höjning av fjärrvärmen 2013. Detta beror på att kommunen har som strategi att ligga bland de tre skånska kommuner som har lägst fjärrvärmetaxa.  
Taxenivån är bra för kommunen och för oss som bor i Landskrona. Rimligt pris på fjärrvärmen gynnar hyresgästerna och alla andra konsumenter i kommunen, säger Christer Berglund som är ordförande i Hyresgästföreningen Landskrona.

I Landskrona levererar Landskrona Energi fjärrvärmen. Direktiven från ägaren (kommunen) är att Landskrona Energi ska följa KPI (konsumentprisindex) i sin prissättning. I Landskrona betalar därför hyresgästerna i en normalstor trerumslägenhet 2 117 kronor mindre per år än vad de gör i Klippan som har Skånes dyraste fjärrvärme (tillsammans med Lund och Lomma).

Siffrorna kommer från den årliga Nils Holgerssonrapporten som kartlägger kommunala taxor och avgifter för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner. Den visar också att Skåne län är det femte dyraste länet i Sverige när det gäller fjärrvärmetaxan. Prisökningarna har dock minskat sedan föregående år, men de skånska höjningarna är större än riksgenomsnittet.

Uppvärmningen står för ungefär hälften av kostnaden för ett flerbostadshus. Den genomsnittliga prisökningen på fjärrvärme för hela landet är mindre än under den senaste femårsperioden, men fortsatt högre än inflationen. Lågkonjunkturen, som ger lägre räntor och bränslepris, bidrar till att hålla tillbaka prishöjningen.

Fakta om undersökningen:

I Nils Holgersson-undersökningen ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el, fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar och idag presenteras fjärrvärmedelen.

Organisationerna bakom undersökningen:

Fastighetsägarna Sverige, HSB:s riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktasamling, sammanställning och analys av materialet. Fler prisjämförelser mellan kommuner och mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu .

För ytterligare information kontakta:
Christer Berglund, ordförande Hyresgästföreningen Landskrona: 0707-46 66 36
Petra Lundh, samordnare bostadspolitik och opinionsbildning: 0706-30 74 60