Falkenberg har Hallands dyraste fjärrvärme

Varje år betalar Falkenbergs hyresgäster i en normalstor trerumslägenhet 2 112 kronor mer för fjärrvärmen än vad man gör i Halmstad, som är billigast i Halland.
Skillnaden är alldeles för stor. Det är inte acceptabelt att hyresgäster i Falkenberg betalar så mycket mer för en produkt som ju är densamma oavsett var du bor, säger Tomas Stensson som är ordförande i Hyresgästföreningen Falkenberg.

I Falkenberg levereras fjärrvärmen av Falkenbergs Energi AB och kommunen har i flera år haft den dyraste fjärrvärmetaxan i Halland. Trots det höjdes taxan även i år med 0,8 procent.

Siffrorna kommer från den årliga Nils Holgerssonrapporten som kartlägger kommunala taxor och avgifter för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner. Den visar också att Hallands län är det fjärde dyraste länet i Sverige när det gäller fjärrvärmetaxan. Prisökningarna har dock minskat sedan föregående år.

Uppvärmningen står för ungefär hälften av kostnaden för ett flerbostadshus. Den genomsnittliga prisökningen på fjärrvärme för hela landet är mindre än under den senaste femårsperioden, men fortsatt högre än inflationen. Lågkonjunkturen, som ger lägre räntor och bränslepris, bidrar till att hålla tillbaka prishöjningen.

Fakta om undersökningen:

I Nils Holgersson-undersökningen ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el, fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar och idag presenteras fjärrvärmedelen.

Organisationerna bakom undersökningen:

Fastighetsägarna Sverige, HSB:s riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktasamling, sammanställning och analys av materialet. Fler prisjämförelser mellan kommuner och mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu .

För ytterligare information kontakta:
Tomas Stensson, ordförande Hyresgästföreningen Falkenberg: 0730-44 36 76
Petra Lundh, samordnare bostadspolitik och opinionsbildning: 0706-30 74 60