Höga avkastningskrav och orimliga värdeöverföringar från KBAB drabbar hyresgästerna

Höga avkastningskrav och orimliga värdeöverföringar från KBAB drabbar hyresgästerna

Kommunen har under 2013 gjort värdeöverföringar från KBAB (Karlstad Bostads AB) om 10 miljoner kronor. Pengarna har öronmärkts till bostadssociala ändamål i kommunen. Samtidigt har kommunen höga avkastningskrav på bolaget och hyresgästerna tvingas betala högre hyra för att möjliggöra vinsterna i bolaget.

– Det blir fel när kommunen plockar ut pengar från bostadsbolaget för att använda till ändamål som borde betalas med skattepengar. Det blir en extra skatt som läggs på oss hyresgäster i KBAB, säger Kurt Samuelsson, ordförande Hyresgästföreningen i Karlstad.

Stadshus AB i Karlstad kommun har ett avkastningskrav på 4,4 procent av balansomslutningen på Karlstad Bostads AB (KBAB). I prognosen för 2013 ligger bolagets rörelseresultat på 106 miljoner och en vinst på 56,7 miljoner före skatt. Vinsten för 2012 var nästan lika stor som den uppskattas bli i år, varav en stor del användes till att reparera vindkraftverk som bolaget äger. Under 2013 har kommunen dessutom fört över 10 miljoner kronor från bostadsbolaget till bostadssociala projekt i kommunen.

– Det är inte rimligt att hyresgästerna i KBAB ska bekosta kommunens socialpolitik, tillägger Kurt Samuelsson.

– När KBAB gör en vinst på 50 miljoner innebär det att varje lägenhet betalar nästan 7000 kronor mer om året i hyra. Samtidigt vet vi att hyrorna höjts mer än inflationen i flera år. KBAB är ett välskött bolag och när bolaget gör goda resultat borde överskotten istället användas till att bygga fler bostäder i Karlstad, säger Thomas Bäckman, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

– Vi förväntar oss låga hyreshöjningar till 2014. Det goda resultatet i bolaget, den låga inflationen och räntan borde ge resultat i hyresförhandlingarna i höst, avslutar Thomas Bäckman.

________

Faktaruta om vinstkraven på Karlstad Bostads AB

Stadshus AB har lagt ett avkastningskrav på KBAB som omfattar 4,4 % av balansomslutningen, som är cirka 2,4 miljarder.

Avkastningen stäms av mot rörelseresultatet och blir cirka 100 miljoner kronor.

Vinsten 2012 uppgick till cirka 50 miljoner. Av det användes 36,6 miljoner under 2012 till att reparera vindkraftverk som bolaget äger.

10 miljoner kronor har förts över från bolaget till kommunen under 2013 för att finansiera bostadssociala projekt i Karlstad.

Prognosen för 2013 är en vinst på 56,7 miljoner, före skatt.

För mer information:

Thomas Bäckman  Tel: 054 - 175211

Förhandlingsledare på Hyresgästföreningen

Kurt Samuelsson Tel: 070 – 310 28 65

Ordförande Hyresgästföreningen i Karlstad