Stora skillnader i hur bostadsbolagen sköter sin förvaltning

Hyresgäster hos allmännyttiga, kommunägda, bostadsbolag är generellt sett mer nöjda med sina hyresvärdar än de som bor hos privata fastighetsägare.  Anmärkningsvärt är dock att såväl allmännyttan som privatvärdarna får ett genomsnittligt lägre indexbetyg än i tidigare mätningar.

Hyresgästföreningen i Region västra Sverige har för fjärde gången genomfört en stor enkätundersökning bland hyresgäster hos 16 kommunägda och 40 privatägda bostadsbolag.  Årets undersökning har genomförts av Statistiska Centralbyrån (SCB) och har besvarats av 10 292 hyresgäster.

Hos både allmännyttan och privatvärdarna har snittbetyget sjunkit sedan föregående undersökning som gjordes 2009. Då fick allmännyttan ett genomsnittligt indexbetyg på 60 på en indexskala från 1-100.  I år har det sjunkit till 58. Privatvärdarna hade 2009 ett snittbetyg på 52, i år ligger det på 51.

-  Det är oroväckande att det inte har blivit bättre och det här resultatet är en tydlig signal om att bostadsbolagen måste intensifiera arbetet med boendekvalitet, säger Anna Lönn Lundbäck, regionchef för Hyresgästföreningen i västra Sverige.

-  De sjunkande siffrorna kan endera bero på att hyresgästernas förväntningar på vad deras värdar ska leverera har ökat eller så har kvaliteten i förvaltningen faktiskt sjunkit. Tyvärr ligger det nära till hands att tro att bolagen prioriterar ner kvalitetsfrågorna eftersom de på grund av bostadsbristen ändå får allt uthyrt.

Det hyresgästerna, oavsett hyresvärd, är minst nöjda med är reparationer och underhåll av lägenheten, reparation och underhåll av fastigheten samt skötseln av gemensamma utrymmen.

Hur nöjda hyresgästerna är skiljer sig dock stort mellan enskilda bolag. Som klar etta hamnar privatägda Örgryte Bostads AB med indexbetyget 79. Det innebär att bolaget i alla våra undersökningar fått högsta betyg av sina hyresgäster.

Men privata värdar utmärker sig också åt andra hållet. Lägsta betyg i hela undersökningen får Bovista med indexbetyget 31.

Hos allmännyttan hamnar Varbergs Bostad i topp med ett indexbetyg på 70, följt av Partillebo på 69 och Mölndalsbostäder på 63. Bland Göteborgs fyra allmännyttiga bolag är det Bostadsbolaget som klarar sig bäst med ett indexbetyg på 60.

Hela listan över indexbetyg och med jämförelser bakåt i tiden hittar du på sidan 14 och 15 i ”Hyresgästerna om fastighetsförvaltningen”.

Så här tolkar Hyresgästföreningen betygen:

  – 40    undermålig

40 – 49    dålig

50 – 59    godkänd

60 – 69    bra

70 – 79    mycket bra

80 –    föredömlig

Du som vill veta mer välkommen att kontakta:

Lennart Sjöstedt, bostadspolitiskt sakkunnig, 031-704 50 50, 0708- 11 39 28

Om du vill komma i kontakt med Örgryte Bostads AB:

Vd Leif Rasmussen 031-40 71 71, 0734-17 18 60