Seminarium om hyresrättens och bostadsmarknadens utveckling i avfolkningsorter

Seminarium om hyresrättens och bostadsmarknadens utveckling i avfolkningsorter

Torsdagen den 19 september bjuder Hyresgästföreningen i Hagfors och Karlskoga in till ett seminarium om hyresrättens och bostadsmarknadens utveckling i avfolkningsorter.

Idag finns ungefär 100 kommuner som statens bostadskreditnämnd identifierat som svaga bostadsmarknader. Kommunerna kännetecknas av minskande befolkning, svag hushållsekonomi och minskande sysselsättningsgrad. Många av bostadsföretagen på dessa marknader har till följd av hög vakansgrad en mycket ansträngd ekonomi och har därför svårt att uppfylla sin centrala roll i bostadsförsörjningen. Det är ett stort problem för såväl berörda kommuner som deras bostadsföretag och hyresgäster.

Hyresgästföreningen har tidigare, i Örebro- och Värmlands län, inlett ett arbete för att skapa dialog och diskutera lösningar på problemet tillsammans med politiker och bostadsmarknadens lokala parter. Nu fortsätter arbetet med en spännande dag där vi breddar samtalet, byter erfarenheter och samlar nationella beslutsfattare för nya samtal och kunskapspåfyllning.

Media bjuds särskilt in för att ta del av diskussionerna och under dagen finns möjligheter att intervjua företrädare för Hyresgästföreningen, politiker och utredare på området. Vi hoppas att det kommer att bli en spännande och givande dag för alla parter.

Seminariet äger rum på Hotell Monika i Hagfors.

Program

09:20 Kaffe  och avprickning   09:50 Inledning  

10:00 Där inte bostadsmarknaden fungerar, Mikael Dahlqvist, kommunalråd, Hagfors kommun
10:20 Attraktiv arbetsgivare-inte bara en fråga om jobb, Boo Rundquist, kommunikationschef Uddeholm
10:40 Exemplet Ludvikahem, Ulf Rosenqvist, VD Ludvikahem
11:10 Bostadsförsörjningen – en nationell bild, Björn Sundström, projektledare Sveriges Kommuner och Landsting
12:00 Lunch

13:00Utredningen om EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik,  Martin Nilsson Hovrättsråd 

 13:15 Problem och åtgärder för bostadföretag på vikande marknad,  Pär Svanberg, förhandlingschef , P-G Nyström jurist Hyresgästföreningen
14:00 Bensträckare

14:20 Diskussion med politikerpanel modererad av förbundsordförande Barbro Engman, Veronica Palm (S), Oscar Öholm (M),  Roland Utbult (KD), Jan Lindholm (MP), Lena Olsson (V), (C), Nina Lundström (FP)
15:20 Avslutning

15:30 Kaffe

För vidare information:

Bengt Fagrell  Tel: 070-573 65 62.

Ordförande Hyresgästföreningen Hagfors

Marianne Svensson  Tel: 070-628 55 95

Ordförande Hyresgästföreningen Karlskoga

Tomas Bergh  Tel: 070-260 81 73

Bostadspolitisk utredare