Pressinbjudan: Stockholms framtid måste byggas idag

Kunskapsseminarium om bostäder och tillväxt
Måndag 16 september, kl 8.30–11.00 på 7A, Vasagatan 7, Stockholm 

Stockholm är hela Sveriges tillväxtmotor och en av världens mest dynamiska städer. En stad som är högt rankad när det gäller innovationer, kreativitet och intellektuellt kapital. En region som lockar människor som vill jobba, studera eller starta företag. En plats där kunskaper, erfarenheter och idéer möts och utvecklas. I Stockholm bor tron på framtiden. För att Stockholm ska fortsätta utvecklas måste många fler bostäder byggas. Bostadsbristen är ett hot mot Stockholms och därmed Sveriges tillväxt. Hur bygger vi Stockholms framtid? 

Måndag den 16 september diskuteras boende och byggande ur ett tillväxtperspektiv vid ett framtids- och lösningsinriktat seminarium. 

Bostadsbristens inverkan på regionen, näringslivet och forskningen
Paneldiskussion: Anna Felländer (chefsekonom, Swedbank), Lotta Rosenfeldt (KTH), Carl Tamleht (Dice), Rune Fransson (KI) och Anders Lago (HSB) 

Bostäder, rörlighet och ekonomisk tillväxt Peter Karpestam, Boverket 

Cities of opportunity Linus Owman, PriceWaterhouseCooper 

Stockholmarna har sagt sitt – ny rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm
Heléne Lilja, kommunikationschef, Hyresgästföreningen region Stockholm 

Det byggs för lite i Stockholmsregionen idag 
Paneldiskussion: Joakim Larsson (M), Lennart Karlsson (Heba), Tomas Rudin (S), Göran Grahn (Svenskt näringsliv) och Chris Österlund (SSSB) 

Visioner för Stockholm Ola Andersson, arkitekt 

Moderator: Lydia Capolicchio 

Anmälan till: sthlmseminarium@hyresgastforeningen.se 

Arrangör: Hyresgästföreningen region Stockholm