Nu är det upp till bevis i årets hyresförhandlingar

Nu är det upp till bevis i årets hyresförhandlingar

Trots låg inflation och ett bra ränteläge blev hyreshöjningarna 2013 ganska stora. Framför allt var det underhållskostnaderna som drev upp hyresnivåerna. När det nu blir ny förhandlingsomgång är det upp till bevis för bolagen. Hyresgästföreningen kommer att vilja ha svar på frågan hur bolagen tänker använda låga räntor och låg inflation för att hålla nere hyresnivåerna. Samtidigt vill vi se en redovisning av hur bolagen har använt och avser att använda pengarna som är avsatta för underhåll.

De senaste fem åren har den låga inflationen och ränteläget gjort att de allmännyttiga bostadsföretagen i Sörmlands län har en gynnsam situation med begränsade kostnadsökningar. I två år har hyrorna ökat betydligt mer än inflationen. Det innebär att man i många företag går in i årets hyresförhandlingar med en för företaget gynnsam hyresnivå.

– Det är en gynnsam situation för bolagen just nu som vi givetvis hoppas att också hyresgästerna ska kunna dra nytta av. Genom låg inflation och fördelaktigt ränteläge borde det vara möjligt att hålla nere hyrorna och satsa på underhåll av det befintliga beståndet, säger Jennie Wiederholm, teamledare på Hyresgästföreningen.

I föregående års förhandlingar var det underhållskostnaderna som drev upp hyresnivåerna. Därför kommer Hyresgästföreningen att inför förhandlingarna av 2014 års hyra kräva redovisning av hur bolagen hanterat underhållet under 2013.

– Det är väsentligt för oss att kunna visa för våra medlemmar och förtroendevalda hur bolagen har hanterat underhållet. De redovisningar som vi får in kommer att vara viktiga verktyg för oss i hyresförhandlingarna, säger Jennie Wiederholm.

För mer information:

Jennie Wiederholm

Teamledare på Hyresgästföreningen

Tel: 070 - 294 34 92

Mejl: jennie.wiederholm@hyresgastforeningen.se

Eller

Tomas Bergh

Bostadspolitisk utredare på Hyresgästföreningen

Tel: 070 – 260 81 73