Varbergsborna har sagt sitt om olika områden i Varberg

Hästhaga, Platsarna och Apelviken. Det är de områden i Varberg som är mest populära att bo i. Det visar den enkät som Fastighetsägarna, Varbergs Bostad och Hyresgästföreningen gemensamt låtit genomföra och som besvarats av 1 200 Varbergsbor.

Syftet med enkäten har varit att ta reda på vilken uppfattning Varbergsborna själva har om kommunens olika bostadsområden och vilka faktorer som är viktiga för att ett område ska uppfattas som attraktivt eller inte.

Kvinnor har generellt en mer positiv syn på olika områden än män. Kvinnor värderar även närhet till affärer, samhällsservice, områdets centrum, samt kultur och nöjen något högre än männen.

En annan tydlig tendens är att de som bor i ett område som allmänt uppfattas som mindre attraktivt ofta trivs väldigt bra.

Av resultaten framgår att den absolut viktigaste faktorn för att ett område ska rankas högt är att det känns tryggt och säkert.  Så gott som samtliga svarande, 99, 2 procent, anger trygghet som den viktigaste faktorn, följt av vacker boendemiljö, fritt från buller och trafikstörningar, nära till affärer samt bra kommunikationer.

Enkäten bekräftar att det också finns skillnader beroende på ålder. Yngre Varbergsbor i åldersgruppen 20-39 åt värderar närhet till barnomsorg, skola, motionsanläggningar samt bra lekytor och lekutrustning högre än vad Varbergsbor i åldern 60-79 år gör. I den äldre åldersgruppen är däremot närhet till vårdcentral och annan samhällservice en viktig faktor.

Arbetet med enkäten har utförts av företaget AktivBo. Enkäten har gått till 2 000 slumpvis utvalda Varbergsbor, såväl villaägare som bostadsrättsinnehavare och hyresgäster. 1200 personer, cirka 60 procent, har valt att besvara frågorna.

Du som vill veta mer är välkommen att kontakta:

Göran Moberg, förhandlingsstrateg, Hyresgästföreningen, 031-704 50 30

Johanna Starkenberg Fröjd, pressansvarig, Fastighetsägarna, 031-755 33 36

Rolf Nielsen, ekonomichef, Varbergs Bostad, 0340-69 75 00

Resultatet av enkäten bifogas.