65 130 namnunderskrifter till regeringen: Bort med hyrskatten, Anders Borg

I veckan har Hyresgästföreningen överlämnat drygt 65 000 namnunderskrifter mot hyrskatten till regeringen och finansminister Anders Borg, som en avslutning på vår kampanj Tack på förhand, Anders Borg! Hyresgästföreningen har på olika sätt tackat Anders Borg på förhand för att han kommer att avskaffa hyrskatten. På tackpaforhand.nu hittar du mer information om hur vi har uppmärksammat Anders Borg på hyrskattens konsekvenser och resultatet av kampanjen.

Här hittar du filmen om överlämnandet.

Villor och bostadsrätter får ränteavdrag och rot-avdrag till ett värde av 39,6 miljarder kronor per år. Hyresrätter får inte en krona. Detta utgör en dold skatt - hyrskatten - som läggs på hyresrätter. Det tycker Hyresgästföreningen, och många med oss, är orättvist. Det är viktigt att det råder likvärdiga ekonomiska villkor, oavsett vilken boendeform man väljer.

Det senaste året har Hyresgästföreningen på olika sätt tackat Anders Borg på förhand för att han kommer att avskaffa hyrskatten. På tackpaforhand.nu hittar du mer information om hur vi har uppmärksammat Anders Borg på hyrskattens konsekvenser och resultatet av kampanjen.

Anders Borg har redan konstaterat att de som bor i hyresrätt är överbeskattade och regeringen har därför tillsatt en utredning i frågan. Men Hyresgästföreningen tycker att det behöver göras mer och det snabbt.

-Regeringen har nu en gyllene chans att åtgärda den ekonomiska obalans som råder mellan olika boendeformer, säger Barbro Engman, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

-Fler än 65 000 personer har aktivt tagit ställning och skrivit under vår uppmaning till Anders Borg. Många av dem har dessutom skickat vykort och skrivit små hälsningar direkt till finansministern.

-Vi är övertygade om att Anders Borg vill ha rättvisa på skatteområdet. Dessutom är avskaffandet av hyrskatten ett utmärkt sätt att få igång byggandet i hela landet. Det möjliggör också att miljonprogrammen kan rustas upp utan att folk tvingas flytta från sina hem. Det tror vi verkligen ligger i Anders Borgs, och i övriga regeringens, intresse.

-Då går det inte att hålla fast vid ett skattesystem som missgynnar både hyresgäster och hyresrätten, säger Barbro Engman.

-Vi har på olika sätt tackat Anders Borg på förhand för att han avskaffar hyrskatten- nu är det dags för finansministern att agera. Bollen är din, Anders Borg!

Läs mer om kampanjen och på vilka sätt Hyresgästföreningen har tackat Anders Borg och få mer kunskap om hyrskatten på tackpaforhand.nu

För mer information, kontakta:

Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-524 28 66