Premiär för Hyresgästföreningens transportabla lägenhet

Som en del i Hyresgästföreningens satsning på att öka intresset för och höja betydelsen av bostadsfrågorna har föreningen tagit fram tre transportabla lägenheter. Dessa kommer att turnera runt i hela landet fram till riksdagsvalet nästa år.

Den första transportabla lägenheten invigs fredagen den 6 september i Skellefteå.

Lägenheterna är ca 15 kvadratmeter stora och möblerade som ett hem där man kan tänka sig att en ungdom bor. Lägenheterna kommer bland annat att användas som mötesplats för samtal, debatter och andra typer av arrangemang och syftet är att bidra till att öka intresset för de bostadspolitiska frågor Hyresgästföreningen driver.

-Vi vill att bostadsfrågan ska gå från att vara något som enbart angår den enskilda till att bli en central politisk och medial angelägenhet, säger Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

-Bostadspolitik borde vara en självklar fråga att agera i för både riks- och lokalpolitiker, framför allt i ett läge när det är bostadsbrist i en majoritet av Sveriges kommuner. Med vår satsning vill vi bidra till att det också blir så, säger Barbro Engman.

För mer information, kontakta:

Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-524 28 66

Anneli Lundmark, pressansvarig region Norrland 070-285 81 17