Beslutet om utdelning av 1,3 miljarder prövas i kammarrätten

Kammarrätten medger nu prövningstillstånd när det gäller överklagandet om utdelning från de kommunala bostadsbolagen i Stockholms stad.

– Det är ett positivt besked att kammarrätten nu vill utreda detta. Det är inte rimligt att bostadsbolagen ska finansiera annan kommunal verksamhet som är tanken här, säger Rolf Falk, hyresgäst i Svenska bostäder som har överklagat beslutet om utdelning.

Den 28 maj 2012 tog kommunfullmäktige beslut om en utdelning på 1300 miljoner kronor från de kommunala bostadsbolagen Svenska bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem till kommunen. Utdelningen skulle användas för upprustning av infrastruktur, liksom byggnation av affärslokaler, tågbanor, jobbtorg och lokala poliskontor. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten ansåg det inte visat att utdelningen stred mot lagen. Beslutet överklagades då till kammarrätten som nu tar upp det till prövning.

– Från Hyresgästföreningen region Stockholms sida tycker vi givetvis att det är viktigt att sådana här beslut granskas noga eftersom det drabbar många hyresgäster, säger Greger Björkegren, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm.

I år har kommunfullmäktige tagit beslut om ytterligare utdelningar från de kommunala bostadsbolagen. Den här gången rör det sig om 3 350 miljoner kronor som ska användas för annan kommunal verksamhet. Beslutet har överklagats av ett sjuttiotal kommuninvånare till förvaltningsrätten.

– Det är ofattbart att politikerna i Stadshuset undandrar sig det ansvar de faktiskt har för bostadsförsörjningen i Stockholm, säger Greger Björkegren. Med den akuta bostadsbrist som råder i Stockholm borde alla vinster i bolagen användas för att bygga fler bostäder.

För mer information, kontakta:

Rolf Falk, hyresgäst hos Svenska Bostäder, 08-749 32 60, 070-396 89 49

Greger Björkegren
Ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-301 61 50

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84