”Jag kan inte, vi har inga pengar” - seminarium om barnfattigdom i Karlskoga på torsdag

På torsdag 29 augusti kl 09.00 – 15.30 anordnar Hyresgästföreningen i Karlskoga ett seminarium kring barnfattigdom. Platsen är lokalen Källaren i Folkets Hus i Karlskoga.

Medverkande på seminariet är Helena Frisk, förbundsordförande Verdandi, Eva Ahlenius och Rolf Ryman, Hyresgästföreningen i Ludvika, Maria Strömkvist, kommunalråd Ludvika, Annika Karlsson, Rädda Barnen samt representanter från Hyresbostäder i Karlskoga.

Syftet med seminariet är att lyfta frågan om barns utsatthet när familjen har en tuff ekonomisk
situation. Vi kommer att samtala kring frågor om hur barn hanteras vid vräkningar och hur kommunen och andra myndigheter agerar i sådana situationer. Vad händer när föräldrarna är separerade och barnen är skrivna hos en förälder och den andre föräldern vräks eller hotas av vräkning? Hur hanteras trångboddheten? Vad händer när familjen inte har råd att betala för skolaktiviteter?

Rädda Barnen kommer att presentera en rapport om utsatta barns situation. Ett arbetsmarknadsprojekt i Ludvika kommer att redovisas liksom ett lokalt projekt i Ludvika med
barnaktiviteter i bostadsområdena. Seminariet avslutas med en utfrågning av
Karlskogapolitiker kring utsatta barns situation.

Välkomna!

För mer information kontakta
Marianne Svensson, ordförande Hyresgästföreningen i Karlskoga, tfn 070-6285595,
0586-35936 eller Andrea Nilsson, verksamhetsutvecklare, tfn 019-764 21 77.