MKB vill höja hyran med upp till 2,5 procent

Nu är förhandlingssäsongen igång och vi har fått in första yrkandet för hyrorna 2014. MKB vill höja hyran upp till 2,5 procent från den 1 januari 2014 och har begärt förhandlingar med Hyresgästföreningen.

I påkallandet framhåller MKB att den yrkade hyreshöjningen baseras på en uppskattad justering i bruksvärdet under 2013, värdesäkring av fastigheterna och en allmän kostnadsutveckling.

– Vi kommer att begära in kompletterande uppgifter för att se om det finns substans i deras krav eller inte. Det är rimligt att MKB kan precisera sina faktiska kostnadsökningar och sin budget för 2014, säger Thomas Lindgren, Hyresgästföreningens förhandlingsledare.

Förra året höjde MKB hyran med mellan 1,1 och 2 procent från första april efter att ha begärt 3 procent.

– Vi förhandlar hyrorna för i princip samtliga hyresgäster i regionen södra Skåne, vilket motsvarar omkring 110 000 lägenheter. Vi förväntar oss låga krav på hyreshöjningar. Lågkonjunkturen innebär att prisutveckling och räntor också nästa år kommer att vara låga. Detta bör självklart också avspeglas i låga krav på hyreshöjningar i alla kommuner, säger Dorthe H Romare, Hyresgästföreningens förhandlingschef.

För mer information kontakta:
Thomas Lindgren
, förhandlingsledare: 0704-71 43 21
Dorthe H Romare, förhandlingschef: 0704-71 43 12
Åsa Cullborn, kommunikationschef: 040-17 43 46