Stadsomvandlingen i fokus. Hyresgästföreningen förlägger ledningskonferens till Malmfälten 20-22 augusti.

I samband med konferensen kommer Hyresgästföreningen att träffa företrädare från kommunerna, de kommunala bostadsbolagen och representanter från LKAB.

Genom sin närvaro på plats vill Hyresgästföreningens ledning informera sig om situationen och etablera samtal och dialog med berörda parter. Samtalen syftar till att ta reda på hur man arbetar med att skydda hyresgästerna i samband med stadsomvandlingen och diskutera lösningar på hur hyresgästernas intressen ska tas till vara.

”Hyresgästföreningen vill vara en aktiv part i stadsomvandlingen. För oss är detta en mycket viktig fråga eftersom det är många hyresgäster som berörs. Vår målsättning är att genom aktivt samarbete med alla inblandade parter bidra till goda lösningar som ger ett bra boende till en rimlig hyra", säger Jan Johnsson, förbundschef, Hyresgästföreningen.

Vid ledningskonferensen deltar regioncheferna från Hyresgästföreningens nio regioner, chefer från riksförbundet, Hyresgästföreningens ordförande, Barbro Engman och ordföranden för Region Norrland, Esa Norojärvi. Deltar gör också P-G Nyström, förbundsjurist på Hyresgästföreningen, som arbetar med stadsomvandlingen på central nivå inom Hyresgästföreningen.

För mer information:
Anneli Lundmark, pressekreterare, Hyresgästföreningen region Norrland
070-28 58 117, anneli.lundmark@hyresgastforeningen.se

Esa Norojärvi, regionordförande, Hyresgästföreningen region Norrland
0706-05 71 35

P-G Nyström, förbundsjurist, Hyresgästföreningen, riksförbundet
0703-93 02 27

Jan Johnsson, förbundschef, hyresgästföreningen, riksförbundet
0706-45 02 70

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------