Fastighetsägarna fick inte gehör för höga hyreskrav

Hyresnämnden i Göteborg har nu avgjort de första 13 ärendena i den pågående hyrestvisten i Varberg. Sex lägenheter får ingen hyreshöjning alls medan sju lägenheter får höjd hyra med mellan 4 och 6 procent.

-  Det här beslutet visar med all tydlighet att Fastighetsägarna varit helt fel ute när de strandade årets förhandlingar, säger Conny Borup, jurist på Hyresgästföreningen.

Det var i mitten av februari i år som Fastighetsägarna i Varberg strandade årets hyresförhandlingar. Samtidigt fick hyresgästerna brev där de ombads att skriftligt godkänna en ny högre hyra. I vissa fastigheter handlade det om så mycket som 10 procent.

Cirka 1 400 hushåll av totalt 2 250 godkände inte en högre hyra. Fastighetsägarna valde då att gå till hyresnämnden för att få hyran prövad för 13 lägenheter där hyreskraven låg mellan 7 och 10 procent.

Hyresnämndens beslut som kom på tisdagen innebär att sex lägenheter får oförändrad hyra för 2013. Fem lägenheter får en höjning på drygt 4 procent medan två lägenheter får en höjning på cirka 6 procent. Höjningarna gäller från den 1 april i år.

Till saken hör att de lägenheter som fick högst höjning nyligen har byggts om i bland annat badrummen utan att hyran har hunnit omförhandlas.

-  Vi kommer nu att överklaga delar av beslutet till Svea hovrätt. Samtidigt hoppas jag att Fastighetsägarna med tanke på det här beslutet nu tar sig en ordentlig funderare över hur de tänker sig att de framtida förhandlingarna i Varberg ska fortgå, säger Conny Borup.

Om du har frågor välkommen att kontakta

Conny Borup, jurist på Hyresgästföreningen, tel 031-704 50 52