Välkommen till Hyresgästföreningens arrangemang under Almedalsveckan

Almedalsveckan utgör en viktig mötesplats och en möjlighet att samtala med övriga samhällsaktörer som påverkar vår omvärld och de frågor som Hyresgästföreningen arbetar med.

Under årets Almedalsvecka kommer vi att arrangera två bostadspolitiska seminarier. Tisdagen den 2 juli anordnas en paneldebatt om ombyggnation av hyresrätter. Bland annat diskuteras hur hyresgäster ska kunna skyddas från kraftiga hyreshöjningar vid renoveringar och hur hyresgäster ska få bättre möjligheter till inflytande i dessa processer.

Vårt andra seminarium äger rum onsdagen den 3 juli och är ett spännande samtal om mötet mellan politiken och marknaden. Vem bestämmer om bostadspolitiken? Och var ligger ansvaret?

Detta seminarium kommer även att livesändas via Bambuser, http://bambuser.com/channel/Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen kommer också finnas på plats med ett tält på Cramérgatan – välkommen dit för att diskutera bostadspolitik och bostadsfrågor. Tältet kommer även att vara mötesplats för bostadspolitiska samtal under hela veckan.

Hyresrätten renoveras – vem bestämmer, vem betalar, vem bor kvar?

Tisdagen den 2 juli kl 10.00-11.30, Café Skafferiet, Adelsgatan 38

Hur ska hyresgäster skyddas från kraftigt höjda hyror efter renoveringar och hur ska hyresgäster kunna vara med och påverka vid renoveringsprocesser?

Deltagare: Oskar Öholm, Moderaterna, Veronica Palm, Socialdemokraterna, Madeleine Nobs, NCC, Kicki Björklund, Sigtunahem och Barbro Engman, Hyresgästföreningen.

Moderator: Håkan Boström

Mötet mellan politik och marknad. Vem bär ansvaret för bostadspolitiken?

Onsdag den 3 juli, kl 8.00-9.30, Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21

Ett samtal mellan politiker och aktörer på bostadsmarknaden om vem som bestämmer och vem som tar ansvar för bostadspolitiken. Här möts beslutsfattare av olika slag för en diskussion om gränslandet mellan politik och marknad. Finns det någon gräns och var dras den i så fall? 

Deltagare: Hans Lindberg, Finansdepartementet, Annika Winsth, Nordea, Anders Sundström, Folksam, Acko Ankarberg, Kristdemokraterna, Ilija Batljan, Rikshem och Barbro Engman, Hyresgästföreningen.

Moderator: John Chrispinsson