Ny rapport från Hyresgästföreningen: Hyresrättens betydelse för en dynamisk arbetsmarknad

Bristen på bostäder hotar både tillväxt och utveckling och hindrar människors frihet. Därför har Hyresgästföreningen gett forskaren Nima Sanandaji i uppdrag att titta på sambandet mellan bostadsmarknadens och arbetsmarknadens funktionssätt.

Rapporten, Hyresrättens betydelse för en dynamisk arbetsmarknad, visar att rörligheten på arbetsmarknaden spelar en avgörande roll för kompetensförsörjning, företags innovationskraft, sysselsättningen och ytterst Sveriges långsiktiga tillväxt. En mer dynamisk bostadsmarknad är ett viktigt verktyg för att möta dessa utmaningar. Människor måste helt enkelt ha möjlighet att flytta dit arbeten finns.

En tydlig slutsats av rapporten är att hyresrätten är den boendeform som erbjuder den rörlighet som en dynamisk arbetsmarknad kräver. Med god tillgång till hyresrätter skapas rätt förutsättningar att möta utmaningarna på den svenska arbetsmarknaden.

Nima Sanandajis rapport är en viktig pusselbit för att förstå bostadsbristens långtgående konsekvenser. Det är också Hyresgästföreningens bidrag i debatten om vikten av att det byggs många, många fler bostäder, framför allt hyresrätter, än vad det görs idag.

Sanadajis slutsats är tydlig; En politik som minskar kostnaderna för byggande av bostäder, inte minst den flexibla boendeform som hyresrätten utgör, skulle främja näringslivets konkurrenskraft, regioners tillväxtförmåga och arbetslinjen. Därför kan Sverige tjäna mycket på ambitiösa reformer, gärna med en bred politisk konsensus, som främjar byggandet.