Hyresgästföreningen om överenskommelsen i Uppsalahem: Viktigt att hyrorna hålls på rimliga nivåer

Hyresgästföreningen och Uppsalahem har tecknat avtal om nya hyror som gäller från första juli. Avtalet innebär att man fortsätter arbetet med hyresmodellen Rättvisare hyra.

-  Modellen innebär att hyran sätts efter den enskilda lägenhetens förutsättningar. Läge, standard och storlek påverkar. Det är bra att vi kan använda denna modell som bygger på hyresgästernas egna värderingar av lägenheterna, säger Isabelle Melin, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Hyrorna kommer att höjas med mellan 0,85 och 2,85 procent, med ett genomsnitt på 1,85 procent, vilket är något lägre än genomsnittet i landet.

-  Det är viktigt att hyrorna i Uppsala hålls på rimliga nivåer, kraftiga höjningar leder till sämre privatekonomi vilket drabbar det lokala näringslivet. Höga hyror gör också att svagare grupper får ännu svårare att hitta boende än idag. Vi är nöjda med överenskommelsen och att vi kan fortsätta arbeta med Rättvisare hyra, säger Isabelle Melin.


Mer information: Jens Lundberg, 018 18 93 28.