Kompromiss gav hyreshöjning på 1,85 procent från första juni

Hyresgästföreningen och Heimstaden har accepterat ett kompromissförslag om nya hyror för de cirka 500 hyresgäster som inte redan accepterat fastighetsägarens direktaviserade höjningar. Den nya förhandlade hyran höjs med 1,85 procent från första juni.

– Det främsta skälet till att vi accepterat denna kompromiss är att vi vill undvika risken för en betydligt högre höjning vid en prövning av hyresnämnden. Vi bedömer också att förhandlingsläget har försämrats av att så många hyresgäster redan accepterat Heimstadens direktaviserade höjningar, säger Petter Ek, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Den förhandlade hyreshöjningen ger en total höjning för året som motsvarar cirka 1,55 procent från första april vilket varit Hyresgästföreningens mål för uppgörelsen.

Överenskommelsen om nya hyror har försenats på grund av att Heimstaden övergav förhandlingarna i slutet av mars. Därefter har parterna vid flera tillfällen haft medlingssamtal med hyresnämnden som bestämt uppmanat parterna att komma överens utan en prövning i rätten.

Under tiden har Heimstaden skickat ut nya hyror från första april med höjningar på mellan 1,3 och 2,4 procent. Cirka 1 700 av de drygt 2 200 berörda hyresgästerna har redan godkänt höjningen genom att betala en höjd hyra.

– Jag anser att det är oseriöst av Heimstaden att direktavisera höjda hyror. Det är tydligt att det skapar stor osäkerhet bland hyresgästerna. Efter att Heimstaden skickat brev med uppmaningar att acceptera en höjd hyra var Hyresgästföreningen tvungen att öka bemanningen i vår jour för att klara anstormningen av samtal från oroliga hyresgäster, säger Dorthe H Romare, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region södra Skåne.

Heimstaden har också sagt upp det gällande avtalet om förhandlingsersättning på 12 kronor per månad och lägenhet. Detta är en avgift som hyresmarknadens parter kommit överens om centralt ska betalas till Hyresgästföreningen som ersättning för förhandlingsuppdraget. Avgiften ingår i hyran.

– Detta är en avgift som hyresgäster betalar för förhandlingsarbetet, men eftersom hyran inte är förhandlad för cirka 1 700 hyresgäster är det vår bestämda uppfattning att Heimstaden ska betala tillbaka denna retroaktivt från januari 2013 till de som accepterat den direktaviserade hyran, säger Dorthe H Romare.

För mer information kontakta:
Petter Ek, förhandlare, 0704-71 43 33
Dorthe H. Romare, förhandlingschef, 0704-71 43 12
Åsa Cullborn, kommunikationschef, 040-17 43 46