Uppsalas unga hårt drabbade av bostadsbristen

I dagarna presenterade Hyresgästföreningens rapporten Unga vuxnas boende i Sverige 2013. Den visar att nästan 290 000 unga vuxna väntar på en egen bostad. Andelen som bor i egen bostad minskar till förmån för osäkert boende och allt fler unga vuxna bor hos sina föräldrar. Samtidigt råder stor bostadsbrist i Uppsala och närliggande kommuner. Kommunerna anger att det råder störst brist på hyresrätter.

-  Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera – inte minst för unga vuxna. Men det byggs för lite och det som byggs blir alldeles för dyrt för att unga ska kunna efterfråga bostäderna. I Uppsala har man bra ambitioner men fler kommuner måste hjälpa till och hyrorna måste ner, konstaterar Jens Lundberg, utredare på Hyresgästföreningen i Uppsala.

De som inte får tag i en egen bostad tvingas ut på en osäker andrahandsmarknad – eller får bo hos föräldrarna. Nästan en fjärdedel av unga vuxna i åldern 20–27 år bor i föräldrahemmet, den högsta andelen sedan undersökningarna startade. 1997 bodde bara 15 procent så.

-  För att bryta denna utveckling måste överbeskattningen av hyresrätten bort. I dag betalar den som bor i en nybyggd hyresrätt 2 000 kronor mer i månaden i skatt än den som bor i en nybyggd villa eller bostadsrätt. Det gör att det inte byggs tillräckligt många hyresrätter i Sverige, och att de som byggs blir onödigt dyra, säger Jens Lundberg.

Årets rapport visar också att en av fem unga vuxna som har flyttat hemifrån uppger sig ha svårt att klara sina boendekostnader. 44 procent av de unga vuxna som har flyttat hemifrån har inte mer än 5 500 kronor kvar varje månad när boendet är betalt. Det ligger under Konsumentverkets riktlinjer över hur mycket en person mellan 18 och 30 år behöver för att klara sig.

-  Den nya lagstiftningen om andrahandshyror som regeringen beslutat om har ytterligare tryckt upp hyrorna och gör det i praktiken ännu svårare för unga att klara bostadssituationen. Nu behövs initiativ på såväl kommunal som statlig nivå, vi måste jobba tillsammans för att lösa den här situationen, säger Jens Lundberg.


Om rapporten

Hyresgästföreningen genomför vartannat år sedan 1997 en undersökning om unga vuxnas boende. Rapporten bygger på intervjuer av unga mellan 20 och 27 år som genomförts av undersökningsföretaget SKOP i januari och februari 2013. 4 409 personer har deltagit i undersökningen.

För mer information: http://hurvibor.se/bostader/unga-vuxna/

Statistik om bostadsläget i Uppsala län: http://hurvibor.se/lanssidor/uppsala-lan/bostader/

Mer information: Jens Lundberg, utredare, 018 18 93 28.