Unga i Gävleborg drabbas av lågt byggande

I dagarna presenterade Hyresgästföreningens sin rapport om Unga vuxnas boende i Sverige 2013. Den visar att nästan 290 000 unga vuxna väntar på en egen bostad. Resultatet av 2013 års undersökning visar att de som bor i egen bostad minskar till förmån för osäkert boende och att allt fler unga vuxna bor hos sina föräldrar. Samtidigt som åtta av tio kommuner i Gävleborgs län har brist på hyresrätter har inte fler än lite drygt hundra bostäder i flerbostadshus byggts de senaste åren.

-  Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera – inte minst för unga vuxna. Men tyvärr byggs det för lite och det som byggs blir dyrt för ungas förutsättningar, konstaterar Jens Lundberg, utredare på Hyresgästföreningen i Gävleborg.

De som inte får tag i en egen bostad tvingas ut på en osäker andrahandsmarknad – eller bor kvar hemma hos föräldrarna. Nästan en fjärdedel av unga vuxna i åldern 20–27 år bor i föräldrahemmet, den högsta andelen sedan undersökningarna startade. 1997 var det bara 15 procent som gjorde det.

-  Gävle kommun som tidigare haft studentbostadsgaranti börjar få problem att leva upp till den. Den här utvecklingen kräver givetvis kraftfulla politiska åtgärder, bostadsfrågan kommer växa fram till valet nästa år, säger Jens Lundberg.

Årets rapport visar också att en av fem unga vuxna som har flyttat hemifrån uppger sig ha svårt att klara sina boendekostnader. 44 procent av de unga vuxna som har flyttat hemifrån har inte mer än 5 500 kronor kvar varje månad när boendet är betalt. Det ligger under Konsumentverkets riktlinjer över hur mycket en person mellan 18 och 30 år behöver för att klara sig.

-  För att bryta denna utveckling måste byggandet av hyresrätter få fart. Överbeskattningen av hyresrätten jämfört med villor och bostadsrätter måste bort. I dag betalar den som bor i en nybyggd hyresrätt 2 000 kronor mer i månaden i skatt än den som bor i en nybyggd villa eller bostadsrätt. Det gör att det inte byggs tillräckligt många hyresrätter i Sverige, och att de som byggs kostar för mycket, säger Jens Lundberg.


Om rapporten

Hyresgästföreningen genomför vartannat år sedan 1997 en undersökning om unga vuxnas boende. Rapporten bygger på intervjuer av unga mellan 20 och 27 år som genomförts av undersökningsföretaget SKOP i januari och februari 2013. 4 409 personer har deltagit i undersökningen.

För mer information: http://hurvibor.se/bostader/unga-vuxna/

För mer statistik om byggande och boende i Gävleborg: http://hurvibor.se/lanssidor/gavleborg/bostader/


Mer information: Jens Lundberg, utredare, 018 18 93 28.