36 300 unga vuxna i Göteborgsregionen vill ha en egen bostad

I Göteborgsregionen finns 36 300 unga vuxna mellan 20-27 år som vill ha en egen bostad men som saknar det i dag. Bara för att möta deras behov behövs 23 800 nya bostäder.

Det framgår av den slutrapport om unga vuxnas boende i Göteborgsregionen som blev klar i dag tisdag 21 maj.

Samma rapport visar också att bara 48 procent, alltså inte ens hälften, har en egen bostad i dag. För tio år sedan var andelen 59 procent.

I stället bor allt fler kvar hemma. Nästan var fjärde ung vuxen, 24 procent, bor kvar hos föräldrarna, Det är den högst uppmätta andelen sedan 2003 då motsvarande andel var 19 procent. Majoriteten av dem som är mambos bor inte kvar hemma för att de vill utan för att de inte har något alternativ.

28 procent av dem som ändå har flyttat hemifrån bor under osäkra former som till exempel hos anhöriga och kompisar, i andra hand, i hyrda rum, eller i studentbostad som måste lämnas när studietiden är över.

-  Det här är en oerhört dyster rapport eftersom så gott som alla siffror pekar åt fel håll. I stället för att situationen för unga vuxna förbättras så blir den istället sämre för varje ny mätning vi gör, säger Hyresgästföreningens regionchef Anna Lönn Lundbäck.

-  Så här kan det naturligtvis inte fortsätta. Våra politiker måste lämna åskådarläktaren och börja föra en aktiv bostadspolitik för att få igång byggandet, inte minst av hyresrätter. Här måste de kommunala bostadsbolagen ta ett betydligt större ansvar än i dag.

Undersökningen som genomförts på uppdrag av Hyresgästföreningen under januari och februari i år bygger på enkäter bland 1 100 unga vuxna i Göteborg med kranskommuner.

Göteborgsrapporten presenteras i samarbete med Göteborgs Förenade Studentkårer och jagvillhabostad.nu. Hela undersökningen hittar du på  http://hurvibor.se/lanssidor/goteborgsregionen/bostader/unga-vuxna/

Vill du ha fler kommentarer  välkommen att kontakta:

Anna Lönn Lundbäck, regionchef Hyresgästföreningen 031-704 50 19

Stina Fredriksson, ordförande Göteborgs Förenade Studentkårer 0705- 59 65 87

Hanna Lindquist ordförande jagvillhabostad.nu 0707-12 71 79