Ny rapport från Hyresgästföreningen: 290 000 unga vuxna vill ha eget boende – men saknar det i dag

290 000 unga vuxna skulle just nu vilja ha en egen bostad. För att fylla behovet skulle det totalt sett behövas 189 900 bostäder, varav 87 600 hyresrätter. Paradoxalt nog minskar bostadsbyggandet i landet, samtidigt som befolkningen ökar. 148 000 unga vuxna, som förväntas stå på egna ben, bor ofrivilligt hemma hos sina föräldrar. Det visar Hyresgästföreningens rapport Unga vuxnas boende i Sverige 2013.

Rapporten Unga vuxnas boende i Sverige 2013 visar att det råder ett stort gap mellan hur unga vuxna bor och hur de vill bo. Det råder också ett stort gap mellan bostadsbyggandet och efterfrågan på bostäder.

Endast 51 procent av Sveriges unga vuxna bor i egen bostad – det vill säga bostadsrätt, eget hus eller hyresrätt med förstahandskontrakt. Det är den lägst uppmätta andelen någonsin. Hyresrätten är den mest efterfrågande boendeformen. 40 procent av de unga vuxna uppger i undersökningen att det passar dem bäst att bo i hyresrätt. Trots detta minskar andelen som bor i hyresrätt. 2013 bor 28 procent i hyresrätt, vilket kan jämföras med 39 procent 1997.

Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera – även för unga vuxna. Men resultatet av 2013 års undersökning visar att andelen som bor i egen bostad minskar till förmån för osäkra upplåtelseformer och att allt fler unga vuxna bor hos sina föräldrar. I år bor nästan en av fyra, 23 procent, unga vuxna hos sina föräldrar. Det är den högst uppmätta andelen någonsin och kan jämföras med 15 procent 1997. En av fyra bor i osäkra upplåtelseformer. Det är en ökning med tre procentenheter sedan 1997.

-  Att som ung vuxen kunna bo i ett eget boende borde inte vara en lyx för ett fåtal. Det borde vara en självklarhet för alla. Självklarheten ligger i att bostadsfrågan är avgörande för hur vi lever våra liv. Bostaden är en förutsättning för att vi unga vuxna ska kunna utveckla våra drömmar, vår självkänsla och i förlängningen hela samhällets välmående, säger Karolina Lemoine, rapportförfattare och utredare på Hyresgästföreningen.

En av fem unga vuxna som har flyttat hemifrån uppger sig klara sina boendekostnader nätt och jämt, inte så bra alternativt mycket dåligt. En av fem unga vuxna uppger också att de får hjälp av sina föräldrar eller anhöriga att klara sitt uppehälle eller boendekostnader. Det är den högsta andelen någonsin och kan jämföras med 13 procent 2003. 44 procent av de unga vuxna som har flyttat hemifrån har inte mer än 5 500 kronor kvar varje månad när boendet är betalt. Det ligger under Konsumentverkets beräkningar på hur mycket en person mellan 18 och 30 år behöver för att klara sig.

-  För att få fart på byggandet krävs att samhället på olika sätt stimulerar byggandet av nya hyresrätter. Först och främst måste man åtgärda den ekonomiska obalans som råder mellan hyresrätten, jämfört med villor och bostadsrätter. I dag betalar den som bor i en nybyggd hyresrätt 2 000 kronor mer i månaden i skatt än den som bor i en nybyggd villa eller bostadsrätt. Det resulterar i att det inte byggs tillräckligt många hyresrätter i Sverige, och att de som byggs kostar alldeles för mycket, säger Karolina Lemoine

Hyresgästföreningen genomför vartannat år sedan 1997 en undersökning om unga vuxnas boende. Rapporten bygger på intervjuer av unga mellan 20 och 27 år som genomförts av undersökningsföretaget SKOP i januari och februari 2013. 4 409 personer har deltagit i undersökningen varav 1 100 i Göteborgsregionen, 1 107 i Malmö och Lund, 1 102 i Stockholms län och 1 100 i övriga riket.

För mer information, se bifogad rapport eller ladda ner rapporten från Hyresgästföreningens hemsida.

Kontaktinformation:

Karolina Lemoine, rapportförfattare och utredare på Hyresgästföreningens riksförbund 08-791 02 01

Philip Dellström, pressekreterare, Hyresgästföreningens riksförbund, 08-791 02 91

Anna Lönn Lundbäck, kontaktperson för rapporten om Göteborgsregionen 0722-16 31 16

Gunnel Cirverius, kontaktperson för rapporten om Stockholms län 08-50 70 61 22

Fritjof Carlsson-Brandt, kontaktperson för rapporten om Malmö och Lund 070-218 36 38