Hyresgästföreningen bjuder in till Prat om bostad om unga vuxnas boende, Debaser Medis 21 maj kl 19.00

Hyresgästföreningens rapport om unga vuxnas boende presenteras av Clara Lindblom, förbundsstyrelsen, Hyresgästföreningen

Vad tänker politikerna göra för att unga ska få bostad? Politikergrillning med Emilia Bjuggren (S) och Daniel Forslund (FP)

"Det går att bygga billigare hyresrätter" Anders Johansson, Sigtunahem Lotta Jaensson, Riksbyggen Maria Palme, Hyresgästföreningen

Moderator: Cissi Wallin
DJ: Annahita Yazdi

Unga vuxnas boendesituation i Stockholms län
130 000 av Stockholms läns 230 000 unga vuxna (20–27 år) bor i föräldrahemmet eller i ett boende utan besittningsskydd. Omkring 80 000 av dem skulle vilja ha en egen bostad. Stockholms län är den storstadsregion i Sverige där andelen unga vuxna med egen bostad är minst.

Den vanligaste boendeformen bland unga vuxna idag är att bo hos förälder och andelen som gör det ökar. Sex av tio mambos vill ha ett annat boende. 39 000 unga vuxna i Stockholms län är ofrivilliga mambos.

Det råder bostadsbrist i 23 av Stockholms 26 kommuner (Boverkets rapport 2013:17). Den akuta bostadsbristen gör det svårare för unga vuxna att kunna få bostäder som de kan efterfråga. För att täcka bostadsbehovet för Stockholms unga vuxna behövs omkring 50 000 nya bostäder. Men det är inte nog. Totalt saknas drygt 100 000 bostäder i Stockholms län. Fram till år 2016 behövs närmare 40 000 nya bostäder varje år för att bygga bort bostadsbristen. Och enligt en rapport som Stockholms läns landsting tagit fram på uppdrag av regeringen måste mellan 179 000 och 319 000 bostäder byggas fram till 2030.

För mer information, kontakta:
Berit Bengtsson
bostadspolitisk utredare
Hyresgästföreningen region Stockholm
08-507 062 01

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84