Nils Holgersson-undersökningen: Elnätsavgifterna för lägenheter ökar med 120 miljoner kronor

Konsumenterna kan fritt välja vem de vill köpa el av men de kan inte välja elnätsleverantör, som är den aktör som äger elledningarna. Monopolet är ett problem eftersom elnätsavgiften har ökat kraftigt de senaste åren utan att kunden kan påverka priset. I år ökar elnätsavgifterna med 4,1 procent i genomsnitt.

– Undersökningen visar att den statliga prisregleringen inte kunnat stoppa de kraftiga prisökningar som drabbat de boende. I år får hyresgäster och bostadsrättsinnehavare en kostnadsökning med totalt 120 miljoner kronor. Det är orimligt mycket, säger Per Holm, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

Elnätsavgifterna höjs betydligt mer än konsumentprisindex som för närvarande inte ökar alls. De senaste fem åren har elnätspriserna ökat med i genomsnitt drygt 30 procent i hela landet. 

– Prisregleringen tillåter en genomsnittlig årlig real prishöjning på 2 procent för alla kundgrupper. De som bor i lägenheter får i år en dubbelt så hög höjning. Eftersom regleringen inte tillåter en högre total höjning kan vi inte tolka det på annat sätt än att boende i lägenhet missgynnas i förhållande till andra kunder. Det är viktigt att det säkerställs att ökningen av elnätsavgiften fördelas rättvist mellan olika kundgrupper, säger Per Holm.

Nils Holgerssonundersökningen visar att det finns stora prisskillnader mellan elnätsavgiften i landets kommuner. Det dyrast elnätet kostar mer än dubbelt så mycket som det billigaste. Det är framförallt Fortum, E.ON och Vattenfall som står för de högsta elnätsavgifterna. I de kommuner där Fortum äger elnätet har avgiften ökat med nästan 10 procent i genomsnitt.

– Vår undersökning visar att den statliga regleringen bättre måste skydda den enskilda konsumenten på denna monopolmarknad, säger Per Holm.

Kommuner med landets högsta elnätskostnad:

1.Övertorneå, Konkursboet Ekfors Elnät AB   101,8 öre/kWh inkl. moms
2.Eda, Fortum Distribution AB  99,7 öre/kWh inkl. moms
2.Forshaga, Fortum Distribution AB  99,7 öre/kWh inkl. moms
2.Grums, Fortum Distribution AB   99,7 öre/kWh inkl. moms
2.Gullspång, Fortum Distribution AB   99,7 öre/kWh inkl. moms

Kommuner med landets lägsta elnätskostnad:

1.Skövde, Skövde Kommun   42,5 öre/kWh inkl. moms
2.Borlänge, AB Borlänge Energi Elnät   42,6 öre/kWh inkl. moms
3.Luleå, Luleå Energi Elnät AB   45,3 öre/kWh inkl. moms
4.Bromölla, Bromölla Energi & Vatten AB    48,4 öre/kWh inkl. moms
5.Ljungby, Ljungby Energinät AB  48,6 öre/kWh inkl. moms

Fakta om elnätsregleringen:

Sverige har ungefär 170 elnätsföretag av olika storlek. Inom varje geografiskt område finns bara ett elnätsföretag. Eftersom det saknas konkurrens på elnätsmarknaden är priset reglerat. Den statliga myndigheten Energimarknadsinspektionen har till uppgift att granska att elnätsavgifterna är rimliga. 2012 infördes förhandsreglering av elnätsavgifterna. Det innebär att varje elnätsföretag har fått en ram för hur mycket de totalt får ta ut av sina kunder under åren 2012-2015. Intäktsramen är satt så att företaget ska få skälig täckning för sina kostnader och avkastning på det kapital som krävs för att driva verksamheten, samtidigt som kunderna ska ha långsiktigt stabila avgifter.

Fakta om Nils Holgerssonundersökningen:
I undersökningen ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar. Elnätsundersökningen är offentlig från den 20 maj.

Organisationerna bakom undersökningen:
Fastighetsägarna Sverige, HSB:s Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN Gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på http://www.nilsholgersson.nu

För mer information kontakta:

Per Holm, ordförande i Nils Holgerssongruppen 070-648 01 08
Thomas Folkesson, EKAN Gruppen 036-19 08 25

Presskontakter:

Rikard Silverfur, Fastighetsägarna Sverige 070-22 87 167
Åke Johansson, HSB Riksförbund 070- 648 89 66
Anna Wennerstrand, Hyresgästföreningen 076-798 08 74
Anna-Maria Engqvist, Riksbyggen 070-698 42 47
Charlotta Lundström, SABO 070-721 20 11