Hyreskonflikten i Varberg fortsätter i hyresnämnden

Nu på måndag 20 maj håller hyresnämnden i Göteborg sammanträde om konflikten mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna i Varberg.

Hyresgästföreningen begär att hyresnämnden avvisar Fastighetsägarnas ansökningar om höjda hyror. Skälet är enligt föreningen att Fastighetsägarna begått en rad formella fel när organisationen i februari i år valde att stranda förhandlingarna om årets hyror.

-  Det finns ett antal steg som ska följas innan man kan stranda en förhandling men som inte har följts i det här fallet, säger Conny Borup, jurist hos Hyresgästföreningen. Därför anser vi att hyresnämnden ska avvisa Fastighetsägarnas begäran om att få hyran prövad.

Det var i mitten av februari i år som Fastighetsägarna strandade årets förhandlingar. Redan dagen därpå började brev från organisationen dimpa ner i hyresgästernas brevlådor.

I breven som många hyresgäster uppfattade som obehagliga och hotfulla ombads hyresgästerna att skriftligt godkänna en ny högre hyra. I vissa fastigheter handlar det om så mycket som tio procent.

Om inte hyresgästerna skrev under skulle de, enligt brevet, kallas till sammanträde hos hyresnämnden i Göteborg.

Eftersom bara cirka 800 hushåll av totalt 2 250 har godkänt en högre hyra har nu tvisten hamnat i hyresnämnden.

Hyresnämndens sammanträden är offentliga och medierna att välkomna att närvara.  Sammanträdet hålls på måndag 20 maj klockan 09.15.  Hyresnämnden finns i samma lokaler som Göteborgs tingsrätt på Ullevigatan 16 i Göteborg.

Om du har frågor välkommen att kontakta

Conny Borup, jurist Hyresgästföreningen, 031-704 50 52