Hälften av de unga vuxna i Lund och Malmö saknar egen bostad

Färre än hälften av Lunds och Malmös unga vuxna mellan 20 och 27 år bor i en egen bostad. En nyligen genomförd granskning av de ungas bostadssituation i storstadsområdena visar att bara 49 procent av de unga vuxna i Malmö och Lund bor i egen lägenhet eller hus. Det är den lägst uppmätta andelen hittills. För tio år sedan bodde 64 procent i egen bostad.

Samtidigt som allt färre har en egen bostad har andelen unga som bor i osäkra upplåtelseformer, det vill säga hos anhörig, kompisar, i studentlägenheter, i privat hyrda rum eller med andrahandskontrakt ökat från 23 procent 2003 till 31 procent 2013.

En av fem i åldern 20 till 27 bor hemma hos sina föräldrar. Det är den högst uppmätta andelen någonsin och kan ställas i relation till 2003 då motsvarande andel var 13 procent. Vid senaste mätningen från 2011 var motsvarande andel 16 procent. I faktiska tal innebär det att det i Malmö och Lund bor 6 300 unga vuxna ofrivilligt hos sina föräldrar.

- Det är nu mer tydligt än någonsin att läget för unga vuxna på bostadsmarknaden blir allt sämre. Nu måste politikerna vakna och ta detta på allvar. Om ingenting görs kommer de ungas dom mot politikerna att bli hård under nästa val, säger Bo Nilsson, regionordförande för Hyresgästföreningen i södra Skåne.

Idag offentliggjordes Hyresgästföreningens första delrapport Unga vuxnas boende. Hela rapporten om de ungas bostadssituation i Malmö och Lund presenteras, diskuteras och debatteras i samband med en hearing på Moriskan i Malmö Folkets Park tisdagen den 21 maj, klockan 10-12. 

Bland deltagarna finns Hyresgästföreningens utredare Karolina Limoine, kommunstyrelsens vice ordförande, Katrin Stjernfeldt Jammeh, Christer Wallin, byggnadsnämndens ordförande i Lund, representanter från Boplats Syd, jagvillhabostad.nu, Malmö högskola, Lunds universitet, de politiska ungdomsförbunden, regionala fastighetsägare mfl.

Välkommen!

För mer information kontakta:
Fritjof Carlsson-Brandt, bostadspolitisk projektledare 0702-183638

www.hyresgastforeningen.se/press hittar du Delrapport nr 1 under rubriken nyheter