Rättvis hyressättning i Södertälje bör vara nollsummespel

Hyresgästföreningen region Stockholm har tillsammans med de kommunala bostadsbolagen i Söder-tälje och Fastighetsägarna Stockholm under två år arbetat med att systematisera hyressättningen i Södertälje. I mars 2011 bildade parterna en gemensam lokal hyreskommitté i syfte att se över den nuvarande hyressättningen.

– Ett av målen för samarbetet i kommittén var att utveckla bruksvärdessystemet mot en tydligare redovisning av kvaliteterna i boendet och hur dessa kvaliteter påverkar hyran, säger Sefkan Halbori, förhandlare, Hyresgästföreningen region Stockholm.

Hyresgästföreningen anser att en systematisering av hyrorna i Södertälje ska ske genom en omför-delning av dagens hyror utifrån kvaliteter och standard i bostaden, fastigheten, förvaltningskvalitet och geografiskt läge.

– Omfördelningen bör ske och utformas som ett nollsummespel. Det innebär att hyrorna både kan komma att höjas och sänkas, säger Sefkan Halbori.

Hyresgästföreningen har hela tiden förordat att en ny hyressättningsmodell i Södertälje ska tas fram tillsammans med samtliga parter i hyreskommittén.

– Det är högst beklagligt att övriga parter i hyreskommittén nu väljer att säga upp avtalet för en rätt-visare hyressättning i Södertälje, säger Sefkan Halbori.

För mer information, kontakta:
Sefkan Halbori
Förhandlare
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-301 60 12

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84