Ny ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm

Greger Björkegren valdes till ny ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm vid fullmäktige 27 april.

– Jag är glad och hedrad över att ha fått förtroendet att leda regionens fortsatta arbete, säger Greger Björkegren. Regionstyrelsen kommer givetvis att fortsätta sitt arbete på den inslagna vägen med Agenda 2016 som ledstjärna och med kontinuitet i den viktiga verksamhet som redan har inletts. Det är av största vikt att hela regionen nu verkar som en enhet för att uppnå bästa resultat.

Avgående regionordförande Terje Gunnarson instämmer:
– En enad region, där både förtroendevalda och personal samarbetar, är vägen till framgång. Jag önskar den nya regionordföranden och regionstyrelsen lycka till i arbetet!

Sex nya ledamöter valdes till regionstyrelsen: Jan-Peter Mattsson, Sollentuna; Peggy Jönsson, Sydost; Hans Holmberg, Järfälla och Anders Loosme, Södermalm. Samtidigt omvaldes Anita Granqvist, Sundbyberg och Liz Grennstam, Solna. Samtliga valdes på två år.

Fullmäktige gjorde också två fyllnadsval på ett år till regionstyrelsen: Jörgen Johansson, Sydost och Jan Bergström, Kungsholmen.

Övriga ledamöter i regionstyrelsen är: Marina Fredriksson, Yvonne Andersson, Fredric Ericsson och Madelaine Hällgren.

För mer information, kontakta:
Greger Björkegren
Ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-828 34 24

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84