Torbjörn Rönnkvist omvald till ordförande för Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle

Ingen ska behöva lämna sitt hem för hyreshöjningar som beror på renoveringar!

Torbjörn Rönnkvist, Sandviken, omvaldes i lördags till ordförande för Hyresgästföreningen Aros-Gävle. Torbjörn är därmed ordförande för nästan 44.000 hyresgästmedlemmar i länen Gävleborg, Västmanland och Uppland, inklusive Norrtälje. Årsmötet hölls strax utanför Uppsala och cirka 80 ombud deltog.

-Det är hedrande, stimulerande och innebär stort ansvar, säger Torbjörn Rönnkvist. Men vi som leder regionen skulle inte kunna göra särskilt mycket om vi inte hade medlemmarnas och förtroendevaldas stöd och engagemang. Det är där vi hämtar inspiration och glädje, det är där vi får idéer och kunskap.

-Vi har många viktiga frågor att hantera, fortsätter Torbjörn. På vårt årsmöte lyfte jag särskilt upp  ombyggnadsfrågorna, som är bland de viktigaste som vi måste ägna oss åt under 2013. Ingen ska behöva lämnasitt hem för hyreshöjningar som beror på renoveringar! Vi kommer att jobba hårt med den frågan framöver.

Regionstyrelsen består, förutom Torbjörn, av Hans Eklund, Östhammar, Susanne Jansson, Bergvik, Kerstin Karlsson, Heby och Cecilia Staland, Uppsala. Kvarstående i styrelsen är Birjer Johnsson, Norrtälje, Tomas Östling, Västerås, Sonia Nilsson Ullström, Skutskär och Gunder Pettersson, Hallstahammar.

Kommunen – hyresgästeras vän eller fiende?

På årsmötet talade PG Nyström, jurist från Hyresgästernas Riksförbund. Hans tema var. Kommunen – hyresgästeras vän eller fiende? Under den rubriken tog Nyström upp problemet med kommunernas vinstkrav på de kommunägda bostadföretagen. De flesta kommuner i regionen ”sköter sig”, men några sticker ut: Gävle och Norrtälje. I Gävle sker otillåtna överföringar med nästan 10 miljoner. De pengarna kommer att användas till rena kommunala verksamheter som borde bekostas av skattemedel. I Norrtälje är situationen ännu värre – där handlar det om 11,3 miljoner. För hyresgästerna i Norrtälje betyder det i praktiken högre hyror med 5.600 kr per år i snitt. Det som händer där kan i det närmaste kallas bolagsplundring. Och en mycket berättigad fråga är: Varför hyresgästerna ska finansiera kommunal verksamhet? Konsekvenserna av kommunernas agerande blir en dubbelbeskattning av hyresgästerna och betyder i praktiken högre hyror, bristande resurser till underhåll och nyproduktion.

Nyström poängterade att Hyresgästföreningen måste fortsätta sin opinionsbildning för att visa på orimligheterna i kommunernas agerande. Den så kallade hyrskatten måste avskaffas och det måste bli rättvisa mellan boendeformerna.

För mer information kontakta Torbjörn Rönnkvist, ordförande, 070-684 96 82, eller Annakari Berglund, kommunikationschef, 070-695 69 66