Bristen på bostäder hotar tillväxten!

Skåne växer, befolkningen ökar och företagen blir fler. Men bostadsbyggandet är alarmerande lågt, och värst är det med hyresrätter. Bristen på bostäder riskerar att hota tillväxten. Hur ser situationen ut och vad behöver göras?

Dessa frågor diskuteras på ett seminarium som Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Syd gemensamt anordnar på Byggmässan Öresund 2013.

– Med rätt förutsättningar finns intresse att sätta igång produktionen av nya hyresrätter. Just nu ser vi kanske vändningen eftersom byggande faktiskt startat här och där, säger Göran Höckert, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna Syd.

– Bostadsbristen är akut. Den drabbar oss alla på ett eller annat sätt. Dels för att vi inte får tag i en bostad när vi behöver men också för att hela regionen drabbas när företagen inte kan rekrytera arbetskraft och unga inte kan få tag i en bostad och påbörja sina studier. Det är hög tid att komma till skott med bostadsbyggandet nu!, säger Anneli Philipson, bostadspolitisk utredare på Hyresgästföreningen.

Tid: Tisdag 22 april, kl 14.45
Plats: Konferensrummet, MalmöMässan

Medverkande på seminariet:
Göran Höckert, Fastighetsägarna Syd, Anneli Philipson, Hyresgästföreningen, Anders Fransson, Lifra, Rikard Roth, Roth Fastigheter, Anders Rubin, (S) Malmö, Håkan Fält, (M) Malmö, Bo Adling, Sveriges Byggindustrier. På Byggmässan Öresund 2013 presenteras nyheter, innovations- och framtidsmiljöer inom bygg- och VVS-branschen.

För ytterligare information kontakta:
Göran Höckert, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna Syd, 040-35 01 92
Anneli Philipson, bostadspolitisk utredare, 040-17 43 48