Beslutet i Hyresnämnden idag ett bra besked för landets hyresgäster

Hyresnämnden i Stockholm beslutade idag i en tvist mellan ett antal hyresgäster och en fastighetsägare i Stockholm om på vilket sätt hyrorna bör fastställas. Nämnden biföll Hyresgästföreningens yrkanden på alla punkter.

-Beslutet är en stor seger för landets tre miljoner hyresgäster, säger Barbro Engman, Hyresgästföreningens förbundsordförande, i en kommentar.

Tvistemålet har framför allt handlat om i vilken mån efterfrågan, men även läge, ska ha vid fastställandet av hyrorna. Hyresnämnden går i sitt beslut på Hyresgästföreningens yrkande att gällande lagstiftning ska råda och att bruksvärdessystemet ligger fast. Det innebär att hyressättningen fortfarande ska sättas efter en jämförelse med likvärdiga hyreslägenheter i närområdet.

-Det gläder oss att Hyresnämnden helt och hållet har gått på vår linje i den här frågan, säger Barbro Engman, förbundsordförande i Hyresgästföreningen, i en kommentar. Det känns som ett självklart beslut och det visar hur stabilt vårt svenska bruksvärdessystem är och den lagstiftning som ligger till grund för dessa förhandlingar.

-Dagens beslut visar att Fastighetsägarna borde sätta sig vid förhandlingsbordet igen och bidra till att konstruktivt vårda och utveckla den förhandlingsordning som finns mellan hyresgäster och fastighetsägare. Det ger ett betydligt bättre samarbetsklimat än att Fastighetsägarna fortsätter att välja konfrontation och konflikt med hyresgästerna för att sabotera och underminera systemet.

-Det är bekymmersamt att Fastighetsägarna genom rättsväsendet försöker provocera fram en prejudicerande dom för sin felaktiga lagtolkning. Och det är lika bekymmersamt att de i alla lägen försöker krama ur sina hyresgäster allt de kan. De borde i stället fundera lite mer på hur man får en väl fungerande relation med sina hyresgäster, säger Barbro Engman.

-Det viktiga nu är att få bort den ekonomiska obalans som råder mellan olika boendeformer och inte minst att förutsättningarna för att det ska byggas mycket mer förbättras.

För mer information, kontakta:

Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-524 28 66