Nej till höga hyreshöjningar - ja till nya hyresförhandlingar

Nu på lördag 20 april genomför Hyresgästföreningen Varberg ytterligare en manifestation mot Fastighetsägarnas krav på hyreshöjningar.  Mellan klockan 11.30 och 12.30  finns föreningens representanter på Stora Torget i centrala Varberg för att träffa hyresgäster och lämna information om konflikten med stadens privatvärdar.

Det var i februari i år Fastighetsägarna, som representerar ett 80-tal privatvärdar i Varberg, strandade årets hyresförhandlingar.  I stället skickade de brev till 2 250 hushåll med en uppmaning att godkänna en högre hyra. Annars skulle hyresvärdarna vända sig till hyresnämnden för att få igenom sina krav. Detta skapade stor oro och många hyresgäster uppfattade brevet som ett direkt hot.

Hyresgästföreningen har uppmanat och fortsätter uppmana alla hyresgäster att inte godkänna hyreshöjningen utan fortsätta betala den gamla hyran. Vi kräver också fastighetsägarna på skadestånd för brott mot förhandlingsordningen.

I dagsläget har 1 400 hushåll inte godkänt hyreshöjningarna. Fastighetsägarna har därför börjat lämna in en del ansökningar till hyresnämnden. Av dem som hittills kommit in och som berör ett hundratal hyresgäster framgår att kraven på hyreshöjningar varierar från 2 upp till 10 procent.

Vår önskan är att parterna nu tar ett gemensamt ansvar för att återuppta hyresförhandlingarna. Om inte kommer vi självklart att företräda våra medlemmar i hyresnämnden.

Välkommen att bevaka manifestationen på Stora Torget 20 april 11.30–12.30

Du som har frågor kan också kontakta:

Pedram Kouchakpour, enhetschef förhandling 031-704 50 67

Conny Borup jurist 031-704 50 32

Göran Moberg, förhandlingsstrateg 031-704 50 30