Viktig dom i radonmål

En dom där en hyresgäst tilldöms nedsättning på hyran för höga radonhalter i sin lägenhet har just avkunnats i Uppsala tingsrätt. Hyresgästen tilldöms en ersättning på cirka 98 000 kronor från hyresvärden Uppsalahem. Domen kan få betydelse för hela landet.

- Det känns bra att vi kunnat bevisa att höga radonhalter är att anse som en brist i hyresrättslig mening och att hyresgäster har rätt till hyresnedsättning om värdena är för höga, säger Marie Hammerin-Söderström, jurist på Hyresgästföreningen som företrätt hyresgästen.

Lägenheten hade förhöjda värden av radon, vilket Uppsalahem kände till, men de nekade ändå hyresnedsättning. Värdena i lägenheten låg klart över Socialstyrelsens riktvärden och tingsrätten fastslår i domen att förhöjda radonvärden utgör en brist enligt hyreslagen

Ersättningen hyresgästen fått motsvarar en hyresnedsättning på femton procent under tiden de förhöjda radonvärdena var kända och såväl hyresgästen som Hyresgästföreningen är nöjda med domen.

- Det här kan vara väldigt viktigt.  Det finns flera andra liknande fall runt om i landet som väntar på att avgöras och den här domen är välskriven. Den visar vikten av att fastighetsägare tar sitt ansvar och åtgärdar höga radonvärden. Domen kan få betydelse för många andra hyresgäster runt om i landet som är drabbade av samma sak. Nu hoppas vi att Uppsalahem accepterar domen och inte överklagar, säger Marie Hammerin-Söderström.

 

Domen går att rekvirera från Uppsala tingsrätt, avdelning 1. Mål nr T 5358-12.

Mer information Marie Hammerin-Söderström, 0243 79 40 53