ROT-avdrag för miljarder till dem som tjänar mest

Den rikaste åttondelen av befolkningen får mer i bidrag till att bygga om hemma än vad de med lägst inkomster får i bostadsbidrag. Det visar statistik från SCB om hur ROT-avdraget fördelas i olika inkomstgrupper. Samtidigt saknar Sveriges tre miljoner hyresgäster möjlighet att utnyttja ROT-avdraget.

Ju högre inkomst, desto mer utnyttjas möjligheten att använda ROT-avdrag. SCBs statistik från 2011 visar att av de 13,2 miljarder som delades ut i bidrag till renovering, om- och tillbyggnad av privatbostäder 2011 gick fem miljarder till personer som tjänade över 400 000 kronor det året. Tillsammans utgör de 12,5 procent, eller en åttondel, av den vuxna befolkningen.  Två miljarder kronor betalades ut till personer med inkomster över 600 000 kronor per år. Statistiken visar också att hälften av alla med en årsinkomst över 1 miljon kronor utnyttjade ROT-avdraget under 2011.

ROT-avdragets utformning utgör idag ett ensidigt gynnande av en liten del av befolkningen. Hyresgästföreningen har sedan ROT-avdraget infördes krävt att det också ska omfatta de tre miljoner svenskar som valt att bo i hyresrätt.

-  Statistiken visar att ROT-avdraget inte bara missgynnar dem som valt att bo i hyresrätt, utan även direkt gynnar den rikaste delen av befolkningen. Samtidigt som boende i villa eller bostadsrätt får bidrag till att renovera hemma tvingas hyresgäster flytta på grund av hyreshöjningar i samband med renovering. Med ett ROT-avdrag för hyresrätter skulle, bland annat, renoveringar kunna genomföras utan att behöva chockhöja hyrorna, säger Barbro Engman, förbundsordförande på Hyresgästföreningen.

Sammanlagt kostade ROT-avdragen statskassan 13,2 miljarder 2011 och 14,6 miljarder 2012. Utbetalningarna av bostadsbidrag uppgick till 3,5 miljarder 2011.

För mer information: www.hurvibor.se. Allt material på webbplatsen får återges och användas fritt med angivande av källa: Hyresgästföreningens faktabank hurvibor.se. Högupplösta diagram färdiga för tryck finns i mappar för nedladdning längst ned på respektive sida. I mappen finns också en pdf-fil med teknisk information om diagrammen.

kontakt:

Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen, 070-524 28 66

Pär Svanberg, förhandlingschef Hyresgästföreningen, 070-672 92 64

Philip Dellström, pressekreterare (vik) Hyresgästföreningen, 072-708 10 29