95 miljoner i ROT-stöd till dem som tjänar mest i Värmland

Ju högre inkomst, desto mer utnyttjas möjligheten till ROT-avdrag. Det visar SCB:s statistik över skatteavdrag i olika inkomstklasser som Hyresgästföreningen Region Mitt i dag presenterar på sin nya faktabank om bostäder - hurvibor.se.

2011 betalades över 350 miljoner ut i bidrag till renovering, om- och tillbyggnad av privatbostäder i Värmlands län.  En fjärdedel, eller 95 miljoner, gick till personer med över 400 000 kronor i årsinkomst. 28 miljoner gick till personer med mer än 600 000 kr i årsinkomst. De tjänar alltså mer än 50 000 kr i månaden.

– Samtidigt som det finns enorma behov av att renovera och energieffektivisera våra stora bostadsområden väljer regeringen att lägga enorma belopp till dem som äger sina bostäder och som tjänar allra mest. Det är också mer än vad de som tjänade minst fick i bostadsbidrag, säger Anders Eriksson, Teamledare på Hyresgästföreningen i Värmlands län. 

Totalt var det drygt 28 000 personer i Värmlands län som hade ROT-avdrag i sina deklarationer 2011. Det motsvarar 13 procent av befolkningen över 20 år. Men både andelen som får ROT-avdrag och beloppen ökar med stigande inkomst. 

– ROT-avdragets utformning utgör i dag ett ensidigt gynnande av en liten del av befolkningen. Samtidigt tvingas hyresgäster flytta på grund av hyreshöjningar i samband med renovering. Hyresgästföreningen har därför sedan ROT-avdraget infördes krävt att det också ska omfatta de tre miljoner svenskar som valt att bo i hyresrätt, säger Anders Eriksson.

År 2012 var det ännu fler som använde ROT-avdrag i Värmland. Framför allt steg beloppen. Enligt preliminära siffror från Skatteverket nära 30 000 personer i länet sammanlagt 394 miljoner kronor i bidrag till byggnadsarbeten i sina hem 2012.

I hela Sverige kostade rotavdragen statskassan 13,2 miljarder 2011 och 14,6 miljarder 2012. Utbetalningarna av bostadsbidrag uppgick till 3,5 miljarder 2011, varav 87 miljoner i Värmlands län.

För mer information: www.hurvibor.se/lanssidor/varmlands-lan/hur-vi-lever/rot-avdrag.  Allt material på webbplatsen får återges och användas fritt med angivande av källa: Hyresgästföreningens faktabank hurvibor.se. Högupplösta diagram färdiga för tryck finns i mappar för nedladdning längst ned på respektive sida. I mappen finns också en pdf-fil med teknisk information om diagrammen.

Kontakt:
Anders Eriksson, Teamledare på Hyresgästföreningen i Värmlands län, 070-617 52 50

För mer information om hurvibor.se, David Samuelsson, Bostadspolitisk utredare, Örebro, 076-798 08 35