180 miljoner i ROT-stöd till de rikaste i Uppsala län

Ju högre inkomst, desto mer utnyttjas möjligheten till ROT-avdrag. Det visar SCB:s statistik över skatteavdrag i olika inkomstklasser som Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle i dag presenterar på sin nya faktabank om bostäder - hurvibor.se.

2011 betalades nära 440 miljoner kronor ut i bidrag till renovering, om- och tillbyggnad av privatbostäder i Uppsala län. Mer än en tredjedel, eller 180 miljoner kr, gick till personer med över 400 000 kr i årsinkomst. 70 miljoner kr gick till personer med mer än 600 000 kr i årsinkomst. De tjänar alltså mer än 50 000 kr i månaden.

– Som jämförelse fick de 14 procent som tjänade mest i Uppsala län under perioden mer pengar för att bygga om hemma än de med lägst inkomster fick i bostadsbidrag, säger Cecilia Staland, ordförande för Hyresgästföreningen Uppsala-Knivsta.

Totalt var det nära 31 000 personer i Uppsala län som hade ROT-avdrag i sina deklarationer 2011. Det motsvarar 12 procent av befolkningen över 20 år. Men både andelen som får ROT-avdrag och beloppen ökar med stigande inkomst. 

– Detta är ingen vettig politik. ROT-avdraget gynnar idag en liten del av befolkningen. Samtidigt tvingas hyresgäster flytta på grund av hyreshöjningar i samband med renovering. ROT-avdraget måste också omfatta de tre miljoner svenskar som valt att bo i hyresrätt, säger Cecilia Staland.

År 2012 var det ännu fler som använde ROT-avdrag i Uppsala. Framför allt steg beloppen. Enligt preliminära siffror från Skatteverket fick 33 000 personer i länet sammanlagt 500 miljoner kr i bidrag till byggnadsarbeten i sina hem 2012.

I hela Sverige kostade ROT-avdragen statskassan drygt 13 miljarder kr 2011 och drygt 14 miljarder kr 2012. Utbetalningarna av bostadsbidrag uppgick till 3,5 miljarder kr 2011, varav 115 miljoner kr i Uppsala län.

För mer information: www.hurvibor.se/lanssidor/uppsala-lan/hur-vi-lever/rot-avdrag  Allt material på webbplatsen får återges och användas fritt med angivande av källa: Hyresgästföreningens faktabank hurvibor.se. Högupplösta diagram färdiga för tryck finns i mappar för nedladdning längst ned på respektive sida. I mappen finns också en pdf-fil med teknisk information om diagrammen.

Cecilia Staland, ordförande Hyresgästföreningen Uppsala-Knivsta, 070 973 36 90
För information om hurvibor.se och detaljfrågor om statistiken, Jens Lundberg, bostadspolitisk utredare, Uppsala, 072 712 51 29